De zeereerwaarde heer J.M.J.F.M. (Jan Maarten) Witteveen

Op zaterdag 2 september 2023 is in Teteringen de zeereerwaarde heer Johannes Martinus Josephus Fredericus Maria Witteveen overleden. Hij werd geboren te Boxtel op 23 mei 1948. Op 3 november 2001 werd Jan Maarten Witteveen door Mgr. Muskens tot priester gewijd voor het Bisdom Breda. Na zijn studie theologie en catechetiek in Nijmegen heeft Jan Maarten Witteveen jaren gewerkt als districtscatecheet en docent godsdienst en maatschappijleer in het Bisdom Den Bosch. In het jaar 2000 is hij benoemd tot pastoraal werker in de Jeruzalemparochie in zuid-oost Breda. Na zijn priesterwijding bleef Jan Maarten Witteveen als priester en teamlid werkzaam in het pastoraal team van de Jeruzalemparochie, later ook voor de parochie H. Maria Hemelvaart te Bavel en de H. Laurentiusparochie te Ulvenhout. Gedurende enkele jaren heeft hij de pastoorsfunctie in dit team vervuld. Op 1 juni 2013 ging Jan Maarten Witteveen met emeritaat. Daarna bleef hij als priesterassistent ondersteuning bieden in het pastoraat, vooral in de parochie van de H. Familie en in de kapel van de Katjeskelder in Oosterhout. Sinds 2015 woonde Jan Maarten Witteveen in Zuiderhout in Teteringen. De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden op zaterdag 9 september 2023 om 10.30 uur in de Basiliek St. Jan de Doper, Markt 28 in Oosterhout waarna zijn crematie volgt.