De zeereerwaarde heer J.J.M. (Jan) Hoevenaars

Op vrijdag 8 juli 2022 is te Roosendaal overleden de zeereerwaarde heer J.J.M. (Jan) Hoevenaars. Hij werd geboren op 27 december 1931 te Gilze. Op 15 juni 1957 werd hij door Mgr. Baeten tot priester gewijd voor het bisdom Breda.
Na zijn priesterwijding werd Jan Hoevenaars kapelaan in Sint Willebrord en vanaf eind augustus 1960 in Zundert. In 1964 maakte hij de overstap van het parochiepastoraat naar het onderwijs met een aanstelling als moderator voor de LTS en de Levensschool in Roosendaal. Hij vond voldoening in de opdracht om jongeren te helpen bij het ontwikkelen en verdiepen van hun geloof. Jan Hoevenaars woonde in de pastorie bij de H. Hartkerk in Roosendaal en verleende priesterlijke assistentie in de H. Hartparochie.
Tot 1987 is Jan Hoevenaars werkzaam gebleven in het onderwijs en het vormingswerk van jongeren. Daarna is hij als priester assistentie gaan verlenen in de H. Moeder Godskerk in Roosendaal en ook in de andere kerken van de Roosendaalse parochies. Hij deed dat met veel collegialiteit en vriendelijkheid, en hij zorgde er voor dat zijn theologische kennis actueel bleef.
De uitvaartdienst voor Jan Hoevenaars werd gevierd op donderdag 14 juli in de Sint Josephkerk te Roosendaal, gevolgd door de crematie in beslotenheid.