De zeereerwaarde heer J.A.A. (Jan) van Oers

Op zondag 9 juli 2023 is de zeereerwaarde heer Johannes Arnoldus Antonius van Oers in de leeftijd van 84 jaar in Breda overleden. Jan van Oers werd in Wouw geboren op 11 februari 1939. Hij werd door Mgr. De Vet tot priester gewijd voor het Bisdom Breda op 12 juni 1965. Na zijn wijding was Van Oers als parochiepriester werkzaam in Baarle Nassau tot 1 maart 1969. Daarna is hij vele jaren in Fijnaart, Willemstad en Dinteloord werkzaam geweest – eerst als parochiepriester en later als pastoor. Per 1 maart 2004 ging Jan van Oers met emeritaat en vestigde hij zich in Roosendaal. Na zijn emeritaat is Jan van Oers zich blijven inzetten. Hij deed dat o.a. met priesterlijke assistentie in Roosendaal, bij de zusters Franciscanessen in Etten-Leur en ook ondersteunde hij de werkzaamheden van de Parochiële Caritasinstelling in Roosendaal. De plechtige uitvaart zal geschieden in besloten kring op 14 juli 2023. Daarna volgt de begrafenis op de begraafplaats in Wouw.