De zeereerwaarde heer G.P. (George) Dirven

Op vrijdag 4 februari 2022 is te Etten-Leur overleden de zeereerwaarde heer G.P. (George) Dirven. Hij werd geboren op 9 juli 1939 te Etten-Leur. Op 23 mei 1964 werd hij tot priester gewijd.
Na zijn priesterwijding was George Dirven kapelaan van achtereenvolgens de parochies in Heerle, Kwadendamme en Rijsbergen. In die periode was hij ook meerdere jaren werkzaam als godsdienstdocent in Hulst. Van augustus 1974 tot november 1977 was hij lid van het pastoraal team van de H. Martinusparochie in Princenhage. Met ingang van 1 november 1977 werd hij pastoor van de toenmalige parochies H. Johannes de Doper te Klundert en H. Joseph te Noordhoek. Hij vervulde zijn pastorale taken met veel toewijding, vanuit een doorleefd geloof, een oprechte interesse in mensen en een hem kenmerkende eenvoud. Met overtuiging en collegialiteit bevorderde hij de samenwerking van parochies in de regio Zevenbergen en de regio Noordwesthoek. Na de oprichting van de Immanuelparochie bleef hij werkzaam als parochievicaris van de nieuwe parochie. In juli 2014 verhuisde George Dirven naar Zevenbergen en ging hij met emeritaat. Ook daarna bleef hij dienstbaar als priesterassistent en verleende hij pastorale zorg in woonzorgcentrum ‘De Zeven Schakels’.
Wij zijn George Dirven veel dank verschuldigd voor zijn grote inzet in ons bisdom.
De uitvaartdienst voor hem werd gevierd op zaterdag 12 februari 2022 in de H. Bartholomeuskerk te Zevenbergen, gevolgd door de begrafenis op het priestergedeelte van de R.K. begraafplaats in Noordhoek.