De zeereerwaarde heer G.A.M. (Gerard) Baeten

0p 19 mei 2024 overleed op 93-jarige leeftijd de zeereerwaarde heer Gerard Baeten. Gerard Baeten werd geboren op 15 augustus 1930 in Alphen. Al op jonge leeftijd wist hij dat hij priester wilde worden. Na zijn priesteropleiding aan het Groot Seminarie van het bisdom in Hoeven werd hij op 4 juni 1955 hij tot priester gewijd voor het bisdom Breda. Gedurende enkele jaren was Gerard Baeten kapelaan in St. Willebrord. Van 1959 tot 1964 was hij werkzaam in het bedrijfsapostolaat en als aalmoezenier van de toenmalige Tuchtschool in Breda. Daarna was hij kapelaan in Etten-Leur en in Prinsenbeek. In 1977 werd hij pastoor van de H. Laurentiusparochie in Ulvenhout, Galder en Strijbeek. Bijna twintig jaar was hij pastoor van deze parochie, tot hij met ingang van 1 januari 1997 met emeritaat ging. Hij bleef in Ulvenhout wonen en was van harte beschikbaar als priester-assistent. Gerard Baeten was een warme persoonlijkheid. Hij hield van het  parochiepastoraat en was van harte betrokken op het geluk van mensen. In leven en werken getuigde hij van de goedheid en liefde van God. Die liefde van God mag hij nu zelf ondervinden. Wij zijn hem dankbaar voor zijn grote inzet in ons bisdom. Op dinsdag 28 mei wordt voor Gerard Baeten de uitvaart gevierd in de H. Laurentiuskerk te Ulvenhout. Deze viering begint om 10.30 uur.
Wilt u hem in uw gebed gedenken. Het eeuwig Licht moge hem verlichten.