De heer drs. J.D. (Jan) Laan

Op donderdag 20 oktober 2022 is te Helmond overleden de heer drs. J. (Jan) D. Laan. Hij werd geboren op 9 april 1938 te De Weere. Na zijn studies filosofie, theologie en dogmatiek heeft Jan Laan zich jaren ingezet voor catechese. Eerst was hij als catechesedocent werkzaam op de middelbare scholen te Etten-Leur en Eindhoven. Nadien heeft Jan als distriktscatecheet vele jaren begeleiding gegeven aan leraren en pastorale beroepskrachten bij de Stichting Schoolcatechese Gemert-Boekel. In 1985 is Jan pastoraal werk gaan doen in Deurne en Walsberg en in 1997 bij Circonflex, Stichting voor zorg en wonen te Zevenbergen. Helaas moest Jan wegens gezondheidsredenen stoppen met werken in 2002. We zijn jan Laan dankbaar voor zijn inzet voor catechese en pastoraat. Het afscheid van Jan wordt gehouden op woensdag 26 oktober 2022 om 15.30 uur in de aula van crematorium Berkendonk, Meanderlaan 1 te Helmond. op woensdag van 14.30-15.00 uur, voorafgaande aan de afscheidsdienst, kunt u nog even persoonlijk afscheid nemen in het uitvaartcentrum gelegen bij voornoemd crematorium. Indien u niet aanwezig kunt zijn, is er de mogelijkheid om het afscheid op afstand bij te wonen door middel van een livestream.