green plant in clear glass cup

Financiën

Documentatie rond financiën in het Bisdom Breda.

Contact: financien@bisdombreda.nl
Mail voor machtigingen naar: machtigingen@bisdombreda.nl

Algemeen


Begroting en jaarrekening (parochie en caritas)


Begraafplaats


Beleggingen


Bisschoppelijke machtiging


Declaratieformulieren


Diocesane regelingen


Honorering & tarieven


Kerkbalans


Roerende zaken

  • 2007-04-13: Inventarislijst Parochie (pdf)
    Inventaris van roerende zaken van bijzondere waarde in eigendom van de parochie