Zuster Petronilla Schoone overleden

15 januari 2010

Op donderdag 14 januari 2010 overleed zr. Petronilla Schoone te Breda. Zij is 87 jaar oud geworden.

Zr. Petronilla was vanaf 1940 franciscanes van de congregatie ‘Alles voor Allen’. Deze congregatie verzorgde de huishouding van de bisschop. Zr. Petronilla werkte van 1966 tot 2008 voor de bisschoppen van Breda. Zo stond ze de bisschoppen De Vet, Ernst en Muskens bij. Op 17 januari 2006 ontving ze voor haar verdiensten de kerkelijke onderscheiding Pro Ecclesia.

Zr. Petronilla had een diep besef van haar roeping. “Ik heb nooit aan mijn roeping getwijfeld. Het is een allesoverheersend gevoel dat zuster worden de levensweg is die ik wilde kiezen. Dat kun je niet uitleggen aan iemand die zelf die roeping niet voelt,” zei ze in een interview met Nicole Andries van BN/De Stem bij gelegenheid van haar veertigjarig jubileum in het bisschopshuis.

Toen ze tot huishoudster van de bisschop benoemd werd, zag ze erg op tegen haar nieuwe taak: “Je kijkt op tegen een bisschop, ik vroeg me af wat ik hier moest.” Maar ze raakte gewend aan haar nieuwe taak en werkte met plezier in het bisschopshuis. Op 3 maart 2008 nam zuster Petronilla afscheid van de medewerkers van het bisdomkantoor en verhuisde ze naar het verzorgingshuis van haar congregatie.

Op maandag 18 januari 2010 is er een avondwake om 19.00 u. in de kapel van het moederhuis Mater Dei, Mgr. Hopmansstraat 2 te Breda. De eucharistieviering bij gelegenheid van haar uitvaart vindt plaats op dinsdag 19 januari 2010 en begint om 11.00 u. in voornoemde kapel. Daarna wordt zr. Petronilla begraven op de Begraafplaats Zuylen te Breda (ingang: Tuinzigtlaan 11).
 

 

Andere berichten