Zorg voor de schepping: bezinningsmateriaal beschikbaar

16 augustus 2021

Ieder jaar wordt tussen 1 september en 4 oktober de zogenaamde ‘Periode van de Schepping’ gehouden. In deze periode wordt in de kerken extra aandacht gevraagd voor de zorg voor de Schepping. In samenwerking met het Belgische Ecokerk, brengt de Laudato si’ werkgroep Nederland ook dit jaar weer materiaal hiervoor uit.

Zo is er een brochure beschikbaar met suggesties voor liturgie, bezinning en activiteiten. Voor Vlaanderen en Nederland is een uitgebreid katern gemaakt met suggesties om als gemeenschap stil te staan bij de Scheppingsperiode. Daarbij staan de zeven stappen van het internationale Laudato si’-platform centraal.

In het bisdom Breda zijn onder andere de Broeders van Huijberg bij de Laudato Si’-werkgroep betrokken. In hun leefgemeenschap verwelkomen zij iedereen die voor korte of langere tijd voor een retraite of om mee te werken in de moes- en kruidentuin.

Paus Franciscus
Paus Franciscus riep enkele jaren geleden 1 september uit tot Wereldgebedsdag voor de Schepping. Met deze dag sluit de katholieke kerk aan bij de ‘Dag van gebed voor het milieu’ uit de orthodoxe kerk, die ook op 1 september wordt gevierd en bij de periode van de schepping (1 september tot en met 4 oktober) waartoe de Wereldraad van Kerken al in 1997 opriep.

Plant een boom!
Opnieuw doen de Laudato si’ werkgroep en Ecokerk een oproep aan iedereen om in deze periode een Laudato si’ boom te planten. Een vrucht- of fruitboom symboliseert de oproep om de vruchten van de aarde te delen. Bovendien duurt het enkele jaren voordat hij vrucht draagt. Ook dat is symbolisch: het vraagt soms wat geduld om resultaten te zien van onze inspanningen.

Laudato si’ werkgroep Nederland
De Laudato si’ werkgroep Nederland is een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR), die werd ingesteld bij het uitkomen van de pauselijke encycliek over de zorg voor ons gemeenschappelijk huis in 2015.

 

De zeven doelen van het Laudato Si’-platform

Andere berichten