Zondag voor Diaconie rond diaconie en sacramenten

21 juni 2011

In het weekend van 2 en 3 juli 2011 vindt in het bisdom van Breda de Zondag voor diaconie plaats. In dat weekend wordt speciaal de aandacht gevestigd op het diaconale werk binnen het bisdom zoals dat wordt uitgevoerd door de parochiële caritasinstellingen en werkgroepen diaconie.

Dit jaar luidt het thema van deze zondag ‘Gevoed tot dienstbaarheid’. Het materiaal voor de Zondag voor diaconie nodigt parochies en parochiekernen uit de dienst aan de naaste te verbinden met de viering van sacramenten. Zo wordt aangesloten bij de Week van de sacramenten die het bisdom van 26 september tot en met 2 oktober 2011 organiseert.

“Onze diaconale inzet is ten diepste verbonden met het vieren van de sacramenten en met onze roeping. We worden gevoed door de sacramenten om onze band met Christus te versterken en om te getuigen van Gods liefde in woord en daad,” aldus diaken Peter Hoefnagels, hoofd van de pastorale dienstverlening van het bisdom van Breda, in het schrijven dat deze zondag aankondigt. Hij nodigt parochies en parochiekernen uit om gedurende dit weekend bijzondere aandacht te schenken aan een diaconale activiteit van de parochie die in verband kan worden gebracht met de sacramenten.

Tijdens de vieringen in dit weekend wordt gecollecteerd voor het diaconale werk in het bisdom van Breda.

 

Andere berichten