Zondag voor de Oosterse Kerken 2015

29 april 2015

In het weekend van 2 3n 3 mei wordt de landelijke Zondag voor de Oosterse Kerken gevierd. Deze oecumenezondag staat in het teken van het komende ‘pan-orthodox concilie’, dat volgend jaar wordt gehouden. Diaken Egbert Bornhijm is bisschoppelijk gedelegeerde voor de oecumene in het bisdom van Breda. Hij zegt: “Meer dan ooit is het van belang dat zoveel mogelijk christenen door gebed én belangstelling betrokken raken bij het pan-orthodoxe concilie.”

Het ‘pan-orthodox concilie’ is een initiatief van patriarch Bartholemeus van Constantinopel. Het zal plaatsvinden in Istanbul. Diaken Bornhijm benadrukt hoe bijzonder de gebeurtenis is: “Het laatst oecumenisch concilie werd meerdan 1100 jaar geleden gehouden in de jaren 879-880 in Constantinopel.”

Het blad ‘Overeen’, het ledenblad van de Katholieke Vereniging voor Oecumene die de Zondag voor de Oosterse Kerken coördineert, staat geheel in het teken van het komende concilie.

 

Andere berichten