Zalig Kerstmis en Gelukkig Nieuwjaar

20 december 2018

Mgr. Liesen en medewerkers van het Bisdom Breda wensen u een Zalig Kerstmis en Gelukkig Nieuwjaar: “De goedheid en mensenliefde van God onze Heiland is op aarde verschenen” (Titus 3, 4).

“In onze voortdurende zoektocht naar goed leven met elkaar, komt Jezus naar ons toe. Hij hecht niet aan gelijkheid met God en wordt arm, opdat wij rijk worden, kinderen van God,” schrijft de bisschop op de kerstwens. “Goed leven is niet langer het vasthouden van goederen, maar pelgrim worden, op bedevaart gaan naar God met Hem en elkaar.”

Andere berichten