Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar

19 december 2019

Bisschop Liesen en medewerkers van het Bisdom Breda wensen u een Zalig Kerstmis en Gelukkig Nieuwjaar: “Dit licht dat in het duister sliep, is God, die ons bij name riep, Hij roept totdat Hij wordt gehoord, in den beginne was het Woord.” (Uit het Getijdengebed).

“Met ons sterfelijk lot begaan en door barmhartigheid bewogen zendt God zijn Zoon naar ons toe. In zijn vaderhuis is ruimte voor velen en Jezus kent de weg, Hij is de weg,” schrijft de bisschop de kerstwens. “Goed leven begint bij een nieuwe visie: je niet afstemmen op deze wereld, maar aansluiten bij Hem en kind van God worden.”

Bisschop Liesen is op kerstavond, dinsdag 24 december, om 22.00 uur hoofdcelebrant tijdens de nachtmis in de H. Antoniuskathedraal te Breda. De kathedrale cantorij onder leiding van Jan Schuurmans verzorgt de gezangen. Op Eerste Kerstdag, 25 december, draagt de bisschop de heilige mis op om 10.30 uur in de H. Antoniuskathedraal.

Andere berichten