Woensdag 17 januari Dag van het Jodendom

16 januari 2018

Woensdag 17 januari wordt in de Rooms-Katholieke Kerk jaarlijks de Dag van het Jodendom gehouden. Dit is een initiatief van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. De Dag van het Jodendom wordt inhoudelijk ondersteund vanuit de KRI, Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom. Het thema is dit jaar ‘Doorgeven van geslacht op geslacht’.

Begin januari ontvingen pastorale beroepskrachten in het Bisdom Breda meer informatie over de dag van diaken Egbert Bornhijm, diocesaan functionaris betrekkingen joden en katholieken.

“Vanwege de breedte van het onderwerp heeft de werkgroep Dag van het Jodendom er voor gekozen in 2018 basale vragen rond ‘traditie’ en ‘geloofsopvoeding’ aan de orde te stellen,” schrijft hij. “In 2019 wordt dieper ingegaan op de didactische en pedagogische aspecten van het leren.”

Meer informatie en een overzicht van de verschillende activiteiten en beschikbare materialen zijn gepubliceerd op de site www.dagvanhetjodendom.nl.

Bij de brief aan de pastorale beroepskrachten werd ook het document verzonden van de Pauselijke Commissie voor de religieuze betrekkingen met de Joden ‘Want God kent geen berouw over zijn genadegaven of zijn roeping’. Dit document verscheen bij gelegenheid van het 50-jarig jubileum van Nostra aetate en is recent in Nederlandse vertaling uitgekomen in de reeks Kerkelijke Documentatie.

Andere berichten