Wjd-geloofsgesprek over de heilige zuster Marie-Adolphine

5 juli 2010

Op zondag 4 juli celebreerde bisschop Van den Hende de jongerenviering in de kerk van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Hank. Deze jongerenviering was onderdeel van de reeks jongerenvieringen als voorbereiding op de wereldjongerendagen te Madrid (augustus 2011). In elke viering staat een heilige, een vriend van Jezus Christus centraal. Deze keer was dit zuster Marie-Adolphine, geboren in Ossendrecht.

Pastoor A. van Balveren, nu pastoor van de H. Mariaparochie te Etten-Leur, gaf in een geloofgesprek met de jongeren na de viering een getuigenis over de betekenis die zr. Marie-Adolphine voor hem heeft. “Meteen na mijn priesterwijding in 1994, benoemde bisschop Ernst mij tot pastor in de H. Gertrudisparochie te Ossendrecht. Daar ontdekte ik al snel dat dit dorp een eigen zalige kende, zr. Marie-Adolphine. Als geboren Drutenaar had ik nog nooit van haar gehoord,” bekende hij eerlijk.

Dit veranderde als snel. “In 1996 vierde de parochie het gouden jubileum van de zaligverklaring van zr. Marie-Adolphine. Dit was een groots gebeuren. Vier jaar later is ze in Rome heiligverklaard. We zijn toen met twee bussen parochianen naar deze heiligverklaring gereisd.”

“Zr. Marie-Adolphine is een gewoon meisje dat op latere leeftijd tot het kloosterleven geroepen werd om werk te maken van haar geloof. Ik bewonder haar totale overgave om, als eenvoudige vrouw, die barre reis naar het onbekende en onrustige China te maken.”

Zr. Marie-Adolphine werd op 3 maart 1866 als Kaatje Dierckx in Ossendrecht geboren. Op 19 maart 1893 trad ze in bij de franciscanessen-missionarissen van Maria te Antwerpen. Op 17 november 1898 legde zij in deze congregatie haar eeuwige geloften af. In 1899 vertrok zij naar China. Daar droeg zij, samen met zes andere zusters, de zorg voor een weeshuis. Tijdens de Bokseropstand is zij op 9 juli 1900 vermoord. Op 8 juli viert het bisdom van Breda haar feest.

De Stichting Zuster Marie-Adolphine te Ossendrecht ijvert voor de bevordering van de verering van de heilige zuster Marie-Adolphine.

De stichting gaf in 2009 het stripboek uit ‘De verre bestemming’. Lees verder, klik hier

Voor informatie over de wjd in het bisdom van Breda, klik hier

 

Andere berichten