Wjd-bijeenkomst voor begeleiders: waarom de wjd?

15 februari 2011

Op zondagmiddag 13 februari ontmoetten wjd-begeleiders van het bisdom van Breda elkaar voor een voorbereidende bijeenkomst. Het aantal begeleiders dat nodig is, is afhankelijk van het aantal wjd-deelnemers. Medewerker jongerenpastoraat Femke Timmermans spoorde daarom aan om gezamenlijk nog eens goed na te denken over de werving van deelnemers.

Waarom de wjd?
Ze stelde drie vragen: Waarom zouden jongeren naar de wjd gaan? Hoe kun je jongeren werven? Wat kun je nog doen om jongeren aan te sporen te gaan? De aanwezigen noteerden probleemloos argumenten op gele post-its en plakten deze op grote vellen: de wjd zijn een ontmoeting met God, een ontmoeting met de wereldkerk, de wjd geeft je ontmoetingen met mensen die je je leven lang niet meer vergeet, de wjd zijn een uitdaging, iets dat je nog nooit hebt meegemaakt.

Afzien, omzien, opzien
Daarna werd de wjd-promotiefilm getoond en lichtte Femke Timmermans de wjd verder toe aan de hand van een power point. Deze vatte de wjd kernachtig samen als een pelgrimage: afzien voor jezelf, omzien naar elkaar, opzien naar God.

Vriendschap
Bisschop Van den Hende lichtte het internationale thema van de wjd toe en de vertaling daarvan in de wjd-reis van het bisdom van Breda. De begeleiders bleken goed uit de voeten te kunnen met de thematiek: vriendschap met Christus, en met de armen en elkaar. Voor jongeren kan het thema om nadere uitleg vragen en daardoor het inhoudelijke gesprek op gang brengen.

De vriendschap met Christus is een persoonlijke vriendschap, die door Christus wordt aangereikt en waarop jongeren kunnen antwoorden ‘Ja Heer, hier ben ik’, of in de woorden van de heilige Franciscus: ‘Wat kan ik voor U doen?’ Omdat vriendschap heel concreet is, zijn er volop aanknopingspunten in het leven van jongeren.

Parochies, scholen, koren
In het gesprek over de werving voor de wjd lichtte communicatieregisseur Daphne van Roosendaal toe dat het bisdom drie sporen heeft onderscheiden: parochies, scholen, koren. In parochies vinden sinds april 2010 maandelijks wjd-jongerenvieringen plaats als opmaat voor de wjd. Parochies en pastorale beroepskrachten ontvingen folders en diverse mails met informatie over de wjd. De laatste mail betrof de kortingsregeling van € 125 euro voor de eerste 50 jongeren uit het bisdom van Breda die zich aanmelden.

Wjd-promotieteam
Scholen ontvingen deze informatie via de bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs, die hun contactpersoon is voor de wjd. De gedelegeerde verzorgde samen met jongeren verschillende keren promotiepraatjes voor de wjd. Het wjd-team verzorgt deze promotie van de wjd ook in parochies en doet een aanbod voor jongerengroepen en jongerenkoren. Voor koren wordt een mailing voorbereid waarin ook het wjd-lied wordt opgenomen.

Het wjd-team hoopt dat iedereen mee wil werven voor de wjd en jongeren enthousiast weet te maken voor het allergrootste internationale jongerenevenement ter wereld.

Gedragscode
Voor alle begeleiders van de wjd geldt dat ze zullen moeten verklaren zich te conformeren aan een gedragscode voor begeleiders ter voorkoming van ongewenst gedrag.

 

Andere berichten