Willibrordzondag 2017: Hervorming vandaag

30 oktober 2017

“Het zal u niet ontgaan zijn dat in dit jaar op het terrein van de oecumene er veel aandacht is voor het feit dat het 500 jaar geleden is dat Maarten Luther zijn 95 stellingen in de openbaarheid bracht en daarmee een begin gaf aan wat later de Reformatie zou gaan heten.” Per brief nodigt diaken Egbert Bornhijm, bisschoppelijk gedelegeerde voor oecumene, pastorale teams uit om aandacht te besteden aan Willibrordzondag.

Parochies ontvingen reeds het nodige materiaal om het belang van oecumene en de rol van de R.-K. Kerk daarin te onderstrepen. Speciaal voor pastorale beroepskrachten is er liturgisch materiaal dat zij kunnen gebruiken ten behoeve van viering van de zondag van 5 november. Het materiaal sluit aan bij een tekst uit het evangelie (Matteüs 23, 8): “Gij hebt maar één Meester en gij zijt allen broeders (en zusters)”.

De collecte op Willibrordzondag is bestemd voor het werk van de Katholieke Vereniging voor Oecumene die door middel van publicaties, dienstverlening en vorming de oecumenische samenwerking bevordert. “Ik wil deze collecte van harte bij u aanbevelen, opdat de oecumenische belangstelling vanuit onze kerk gestimuleerd mag blijven worden,” aldus Egbert Bornhijm,

Voor meer informatie www.oecumene.nl

Andere berichten