‘Wie zingt, bidt tweemaal’: Kerkmuziek centraal tijdens programma diocesane aflsuiting Jaar van het Geloof

25 september 2013

Op 24 november wordt het Jaar van het Geloof diocesaan feestelijk afgesloten met een middagprogramma rond kerkmuziek. Het thema van de bijeenkomst is: Quis cantat bis orat (Wie zingt, bidt tweemaal). Zingen is een wijze van je uiten, waarbij de hele mens meedoet. Zingen is bidden met hoofd en hart en mond. Daarom heeft muziek in de Kerk altijd een grote rol gespeeld.

Programma
Broeder Bruno Wilderbeek ocso houdt deze middag een korte inleiding. Hij is monnik van de Abdij Maria Toevlucht in Zundert en expert op het terrein van kerkmuziek. Ook is er ruimte voor samenzang o.l.v. Jan Schuurmans.

Cecilia-feest
In het weekend van 23 en 24 november vieren veel kerkkoren het Cecilia-feest. De heilige Cecilia (feestdag 22 november) is patrones van muziek, instrumentenmakers en zangers. Speciaal koorzangers en kerkmusici in het bisdom zijn daarom van harte uitgenodigd voor deze (muzikale) afsluiting van het Jaar van het Geloof.

Jaar van het Geloof
Het Jaar van het Geloof werd uitgeroepen door paus Benedictus XVI naar aanleiding van vijftig jaar Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965). Het bisdom van Breda opende het Jaar van het Geloof op 11 oktober 2012 met een programma voor parochiebestuurders en pastorale beroepskrachten. Vervolgens is tijdens verschillende activiteiten aandacht gegeven aan het Jaar van het Geloof, zoals bijeenkomsten in het bisschopshuis en bisdommagazines, en beide vicariaten organiseerden een Gebedsketen op Sacramentsdag 30 mei en een Geloofsfeest in juni.

Diocesane afsluiting van het Jaar van het Geloof
Zondag 24 november 2013, 14.30 – 16.30 uur
H. Antoniuskathedraal, Breda
Aanmelden E programmagids@bisdombreda.nl

Opening van het Jaar van het Geloof op 11 oktober 2012. (Foto: R. Mangold)

Vesperviering Gebedskring roepingen
Aansluitend vindt om 17.00 uur een vesperviering plaats van de Gebedskring roepingen voor het bisdom van Breda. De gebedskring voor roepingen startte op Roepingenzondag 2010, in het Jaar van de Priesters. De gebedskring komt tweemaal per jaar bijeen voor een vesperviering. In de vesper wordt gebeden om priesterroepingen, diakenroepingen en roepingen tot het religieuze leven.

Mensen die het gebed om roepingen in het bisdom van Breda mee willen dragen zijn van harte uitgenodigd om zich aan te sluiten bij de gebedskring roepingen. In het bijzonder wordt om gebed gevraagd voor de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk en het Antoniushuis. Het Antoniushuis is het studie-, woon- en vormingshuis voor priesterstudenten van het bisdom van Breda.

Leden van de gebedskring worden persoonlijk uitgenodigd voor de bijeenkomsten van de gebedskring en ontvangen informatie over de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk.

Vesperviering van de gebedskring roepingen
Zondag 24 november 2013, 17.00 uur
H. Antoniuskathedraal, Breda
E gebedskringroepingen@bisdombreda.nl

 

Andere berichten