Werkgroep Kerkbalans in Bergen op Zoom zet stappen vooruit

31 januari 2018

“Een enthousiaste werkgroep is een voorwaarde voor een geslaagde actie Kerkbalans,” zegt diaken Jan Foesenek van de Lievevrouweparochie in Bergen op Zom. Hij complimenteert graag Josephine de Laat, Tilly Meijer, Diny Rozendaal en Gerard Akkermans die samen met hem deze werkgroep vormen. Dankzij hun inzet heeft de actie Kerkbalans in Bergen op Zoom in 2017 € 9.000 meer opgeleverd dan begroot.

Dit resultaat is voor de Bergse werkgroep geen reden om op de lauweren te rusten. Diaken Foesenek vertelt enthousiast over de verdere uitbouw van de Bergse actie. “We zoeken onze kracht in diversificatie,” zegt hij. Dit jaar maakt de werkgroep onderscheid tussen drie groepen: 1) de mensen die niet meedoen, 2) de mensen die zelf jaarlijks per bank betalen, 3) mensen die de parochie toestemming geven voor een automatische incasso. Jan Foesenek: “Al deze mensen ontvingen een op naam gestelde brief met een op hun situatie toegespitste inhoud.”

De mensen met een automatische incasso kregen een blauwe machtiging. Deze valt extra goed op als hij wordt teruggestuurd aan de parochie, zodat de parochie dan de incasso kan aanpassen.

“Zo’n Kerkbalans brief moet niet te lang zijn. We geven duidelijk onze prioriteiten aan. We zetten in op contacten met jonge gezinnen, kinderen, jongeren en senioren. Dit betekent niet dat wij de andere groepen verwaarlozen maar hierop leggen we de nadruk,” aldus diaken Foesenek.

“Volgend jaar hopen we weer een stap vooruit te zetten,” vervolgt diaken Foesenek. “We benaderen dan ook de mensen die in 2018 in contact zijn geweest in verband met de doop, de eerste communie of het vormsel van hun kind. Daarnaast nodigt de parochie vanaf 2018 nieuwe bewoners actief uit om deel te nemen aan de actie Kerkbalans.” Diaken Foesenek legt dit uit. “Tot dusverre kregen ze een welkomstpakket. Dit bevatte het programmaboekje en een parochiegids. Vanaf nu ook een expliciete uitnodigingsbrief om mee te doen aan Kerkbalans.”

“Een goede voorbereiding is van belang,” meent Jan Foesenek. “We zijn gezegend met een goede werkgroep. Alle leden hebben een administratieve of achtergrond of hebben kennis van automatisering. We hebben nog volop plannen voor de verdere toekomst. Zo willen we met jongeren contact leggen via de digitale snelweg en de sociale media. Hierover ontwikkelen we verdere ideeën.”

Voor de campagne van 2018 is het thema “Geef voor je kerk”. De actieperiode is van 20 januari t/m 3 februari 2018.

Andere berichten