Werkdocument voor Bisschoppensynode 2015 gepresenteerd

24 juni 2015

Dinsdag, 23 juni 2015 is in het Vaticaan het Instrumentum Laboris, gepresenteerd, het werkdocument voor de Algemene Vergadering van de Bisschoppen Synode die van 4 tot 25 oktober in Rome wordt gehouden. De titel van het Instrumentum Laboris is ‘De roeping en de missie van het gezin in de Kerk en in de wereld van vandaag.’

Sprekers waren kardinaal Lorenzo Baldisseri, secretaris-generaal van de Bisschoppen Synode, kardinaal Peter Erdö, de aartsbisschop van Budapest-Esztergom en algemeen verslaglegger van deze synode en Mgr. Bruno Forte, de aartsbisschop van Chieti-Vasto in Italië, secretaris van deze 14e Algemene Vergadering van de Bisschoppen Synode.

Het Intrumentum Laboris sluit qua indeling en opzet aan bij het eindverslag Relatio Synodi van de Derde Buitengewone Vergadering van de Bisschoppen Synode zoals die in oktober 2014 is gehouden in Rome. Het eerste deel van de tekst met de titel ‘Luisteren naar de uitdagingen voor gezinnen’ verwijst terug naar wat tijdens de voorgaande synode is besproken. De volgende twee hoofdstukken blikken vooruit naar de komende synode met de titels ‘Onderscheiding van de roeping van het gezin’ en ‘De missie van het gezin vandaag’.

In elke week tijdens de synode wordt een hoofdstuk uit het Instrumentum Laboris besproken. Eerst in een plenaire sessie en vervolgens in kleinere groepen. De gespreksverslagen van deze kleinere groepen worden vervolgens ook weer plenair besproken. In de laatste week wordt tijd gereserveerd voor het opstellen van een einddocument dat zal worden gepresenteerd aan paus Franciscus.

Het Instrumentum Laboris volgt op de Lineamenta die in november 2014 zijn verstuurd, bestaande uit het eindverslag van de synode in 2014 en 46 vragen waarmee de situatie rond het gezin door parochies aanvullend in kaart kon worden gebracht. Naast de reacties die onder meer van de Bisschoppenconferenties wereldwijd zijn binnengekomen, heeft het secretariaat van de Bisschoppen Synode ook nog 359 reacties ontvangen van verschillende groeperingen en bewegingen die zich betrokken voelen bij het onderwerp. Een en ander is meegenomen bij het opstellen van het Instrumentum Laboris.

Andere berichten