Werkbezoek bisschop Van den Hende aan Liduinaschool voor ZML

18 juni 2010

Bisschop Van den Hende brengt op vrijdagochtend 25 juni een werkbezoek aan SO/VO Liduinaschool voor ZML in Breda. Met dit diaconale werkbezoek wil de bisschop zich op locatie informeren over onderwijs aan kinderen met een beperking en daarover in gesprek gaan, mede vanuit de sociale leer van de Kerk.

Liduinaschool is een school voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar met een verstandelijke en/of een lichamelijke beperking. De Liduinaschool heeft vier locaties en telt 500 leerlingen.

De heren Wim Kaizer en Paul Hotterbeekx zullen de bisschop van Breda en zijn staf ontvangen voor een rondleiding op de school, waarbij enkele klassen worden bezocht. Wim Kaizer is voorzitter van het College van Bestuur van INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda, waaronder de Liduinaschool valt. Paul Hotterbeekx is directeur van Liduinaschool.

Na de rondleiding gaan bisschop Van den Hende en docenten van de Liduinaschool in gesprek over katholiek onderwijs aan kinderen met een beperking.

In de middag vindt een gesprek plaats tussen het bestuur van INOS en de bisschop en zijn staf over de nieuwe identiteitsnota van INOS (april 2010): ‘Tijdloze waarden in eigentijds onderwijs’. De heer Wim Kaizer zal de bisschop van Breda officieel een exemplaar van de nota overhandigen.

De bisschop van Breda en het bestuur van INOS onderstrepen met de uitgebreide ontmoeting in de ochtend en de middag de actualiteit van het gesprek over de katholieke identiteit van onderwijs, heel concreet ook het onderwijs aan kinderen met een beperking.

Katholiek onderwijs is onderwijs voor de gehele mens en voor elke mens, met een bijzonder oog voor de zwakkeren.

 

Andere berichten