Wereldwijde Aanbidding (Wereldkerk)

4 juni 2013

Vanwege het Hoogfeest van Sacramentsdag op zondag 2 juni leidde de paus in de Sint Pieter te Rome om 17.00 u. de eucharistische aanbidding. Hiermee verenigde hij zich met alle bisdommen in de wereld die op hetzelfde uur een heilig uur organiseerde

Deze gebeurtenis was een initiatief in het kader van het Jaar van het Geloof en had als thema ‘Eén Heer, één geloof’. Het was voor de eerste keer in de wereldgeschiedenis dat in alle kathedralen op hetzelfde moment een uur van aanbidding plaatsvond. Dit gebeurde niet alleen in kathedrale kerken maar ook in parochies, contemplatieve kloosters en lekenbewegingen.

In de Sint Pieter zong het koor van de Sixtijnse kapel. Paus Franciscus bad voor de Kerk, dat zij mag groeien in gehoorzaamheid aan Gods Woord en dit trouw mag verkondigen, zonder vlek of smet. Tevens bad de paus ook voor slachtoffers van oorlog, mensenhandel, drugshandel en slavenarbeid. Hij bad dat hun kreet om hulp gehoord mag worden door de Kerk. In dezelfde intentie bad hij ook voor de werkelozen, de ouderen, de migranten, de daklozen, de gevangenen en degenen die buitengesloten worden.

Ook in de Nederlandse bisdommen vond op hetzelfde moment een uur van aanbidding plaats. In de kathedraal van Breda leidde de nieuwe plebaan, Steven de Koning, het aanbiddingsuur.

Bron: www.jaarvanhetgeloof.nl

 

Andere berichten