Wereldjongerendagen op Palmzondag 28 maart

9 maart 2010

Op Palmzondag 28 maart wordt met een inhoudelijk en afwisselend programma in Breda de eerste stap gezet op weg naar de wereldjongerendagen (wjd) in 2011. Op die dag zijn jongeren uitgenodigd voor een speciale jongerenviering met bisschop Van den Hende. Ook zal de meest recente informatie vanuit Madrid beschikbaar zijn en wordt ‘Het grote Spanje spel’ gespeeld.

‘Goede Meester, wat moet ik doen?’
De WJD vinden plaats van 16 tot en met 21 augustus 2011 in Madrid en gaan over Jezus Christus. Het internationale thema van de wjd is ontleend aan Kol. 2, 7 en luidt: ‘Geworteld en opgebouwd in Jezus Christus, standvastig in het geloof.’

Op palmzondag 28 maart gaat het allereerst over de vraag aan Jezus: ‘Goede Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwig leven?’ (Marcus 10, 17). Bisschop Van den Hende zal de jongeren ’s middags verwelkomen en met hen spreken over het thema van de wjd.

Met de jongeren op weg naar de wjd
De folder voor Palmzondag is ook toegestuurd aan pastorale beroepskrachten om verder te verspreiden onder jongeren in de parochies. Priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers en anderen die inhoudelijk en praktisch met de jongeren op weg willen naar Madrid zijn eveneens uitgenodigd voor 28 maart en worden (deels) in een parallel programma geïnformeerd over de wjd.

Aanmelden voor Palmzondag kan via
E wjd@bisdombreda.nl
T 076 5223444

Zie ook de folder voor Palmzondag 28 maart 2010. Klik hier

Andere berichten