Wereldjongerendag Palmzondag: ‘Uitgenodigd om vrienden van de Heer te zijn’

29 maart 2010

Op Palmzondag 28 maart gingen jongeren in gesprek over de brief die paus Benedictus XVI hen heeft geschreven. De jongeren waren bijeen in Breda voor de jaarlijkse wereldjongerendag. De jaarlijkse wereldjongerendag op Palmzondag is een initiatief van paus Johannes Paulus II op Palmzondag 1985, nu 25 jaar geleden.

Het thema van de brief van de paus aan de jongeren was dit jaar: ‘Goede Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwig leven?’ (Marcus 10, 17). Bisschop Van den Hende leidde de brief in: “We worden uitgenodigd om met hart en ziel verbonden te zijn met Jezus Christus, om met Jezus een hechte band op te bouwen, om vrienden van de Heer te zijn voor altijd.”

“In de brief citeert de paus uit het evangelie van Marcus (10, 17-22). Een jongeman stelt aan Jezus de vraag: ‘wat moet ik doen om het eeuwig leven te kunnen krijgen?’ Er ontstaat een gesprek tussen Jezus en de jongeman. Het wordt een echte ontmoeting. In de blik en in de woorden van Jezus is te merken dat Hij met liefde naar het levensverhaal van de jongeman luistert. Jezus helpt de jongeman te ontdekken wat God in het hart van de jongeman heeft gelegd, wat zijn roeping is in het leven, wat Gods plan is in het leven van deze jongere,” aldus bisschop Van den Hende.

“Jezus is niet alleen lang geleden met mensen in gesprek. Hij is de gekruisigde en verrezen Heer en leeft tot op de dag van vandaag temidden van ons. Hij komt heel in het bijzonder tot ons in het Woord van de heilige Schrift, in de viering van de sacramenten, en wanneer wij ons hart openen in stil gebed. Op deze manier kunnen ook jonge mensen van nu Jezus ontmoeten en in kracht van de heilige Geest ontdekken wat Gods plan is met het leven van ieder van ons. Ja zeggen tegen Gods plan met jou, is ja zeggen tegen de roeping die je van de Heer ontvangen hebt.”

De bisschop gaf de jongeren twee opdrachten mee voor hun gesprek in kleine groepen. Eén stelling: de vriendschap met Jezus is de basis van mijn leven om te doen wat ik moet doen. En een vraag: welk talent heb jij te bieden aan de gemeenschap van Jezus, de Kerk, en wat wil je ontvangen van de Kerk van Jezus?

Palmzondag: wereldjongerendagen
Ieder jaar schrijft de paus op Palmzondag een brief aan de jongeren in de Kerk wereldwijd. De paus spoort de jongeren aan bij elkaar te komen en nodigt ze eens in de twee à drie jaar uit voor een grote internationale ontmoeting. De eerstvolgende internationale wereldjongerendagen vinden plaats in 2011 in Madrid.

Lees de brief van paus Benedictus XVI voor de wereldjongerendag 28 maart. Klik hier

Jongeren op Palmzondag 28 maart 2010. In de Begijnhofkapel vindt de eerste jongerenviering met bisschop Van den Hende plaats . (Foto: R. Mangold)

 

Andere berichten