Wereldcommunicatiedag: ‘verhalen vertellen’

20 mei 2020

Zondag 24 mei is Wereldcommunicatiedag. Paus Franciscus kiest in zijn boodschap voor deze dag voor het thema ‘verhalen vertellen’: ‘Omdat ik geloof dat wij om niet te verdwalen er behoefte aan hebben de waarheid van mooie verhalen in te ademen: geschiedenissen die opbouwen, niet afbreken; geschiedenissen die helpen onze wortels te herontdekken en om de kracht te vinden om samen verder te gaan.’

In zijn boodschap voor deze 54e Wereldcommunicatiedag schrijft paus Franciscus dat wij ‘in de verwarring van stemmen en berichten die ons omgeven, behoefte hebben aan een menselijk verhaal dat ons vertelt over ons en het mooie dat in ons woont. Een verhaal dat met tederheid naar de wereld en wat er gebeurt weet te kijken; dat vertelt over ons deel zijn van een levend netwerk; dat de vervlechting van de draden openbaart waarmee wij met elkaar zijn verbonden.’

Geschiedenis van levensverhalen
De paus noemt binnen het genoemde thema de Heilige Schrift een Geschiedenis van levensverhalen. ‘Zij toont ons vanaf het begin een God die schepper en tegelijkertijd verteller is. Hij spreekt immers zijn Woord en de dingen bestaan (vgl. Gen. 1). Door zijn vertellen roept God de dingen tot leven en schept op het hoogtepunt man en vrouw als zijn vrije gesprekspartners, samen met Hem voortbrengers van geschiedenis.’

Paus Franciscus ziet de Bijbel als de grote liefdesgeschiedenis tussen God en de mensheid, met in het middelpunt Christus: ‘Zijn geschiedenis brengt de liefde van God voor de mens en tegelijkertijd de geschiedenis van de liefde van de mens voor God tot vervulling. De mens zal zo van geslacht tot geslacht geroepen worden de meest veelzeggende episoden van deze Geschiedenis van levensverhalen te vertellen, verhalen die in staat zijn de betekenis van wat is gebeurd, mee te delen.’

 

Andere berichten