Welkom en dank: installatieviering bisschop J. Liesen

30 januari 2012

Dankbaarheid jegens bisschop Van den Hende en een hartelijke houding tegenover bisschop Liesen karakteriseerde de installatieviering in de H. Antoniuskathedraal en de receptie in het Chassétheater te Breda. Bisschoppen uit Nederland en Vlaanderen waren naar Breda gereisd om de installatieviering bij te wonen. Ook de beide emeriti-bisschoppen van Breda, mgr. Ernst en mgr. Muskens, waren aanwezig.

Drs. Schoenmakers mocht verder verschillende burgerlijke autoriteiten in de kathedraal begroeten zoals commissaris van de koningin W. van den Donk van Noord-Brabant, de gouverneur van de Koninklijke Militaire Academie generaal-majoor Tieskens en burgemeester Van der Velden van Breda. Hij had ook een speciaal woord van welkom voor de moeder van bisschop Liesen en zijn familie.

Na het lezen en het tonen van de benoemingsbrief nam bisschop Liesen de zetel in bezit. Door deze handeling werd hij feitelijk de nieuwe bisschop van Breda. Vervolgens was hij was de hoofdcelebrant in de eucharistieviering. Aartsbisschop W. Eijk, bisschop Van den Hende, bisschop Hurkmans en drs. V. Schoenmakers concelebreerden.

Na de inbezitname begroetten verschillende geledingen uit het bisdom hun nieuwe bisschop: vertegenwoordigers van het Lourdeswerk, de jongeren, de religieuzen en de medewerkers van het bisdomkantoor.

De bisschop sprak in zijn homilie onder meer over leiding geven en verantwoordelijkheid dragen in het spoor van Jezus Christus als dienaar zijn van elkaars geluk, naar Gods plan.

(Foto: R. Mangold)

In zijn dankwoord betrok bisschop Liesen nadrukkelijk zijn vrienden en zijn familie onder wie ‘ons moeder’. “Hoe ik hier mag staan is een geschenk van vader en moeder, broers en zussen. Dank zij hen ben ik geworden wie ik ben.”

Persconferentie
In een korte ontmoeting met de pers toonde bisschop Liesen zich een gelukkig mens. “De grootste uitdaging zal zijn mezelf te blijven. Hiervoor zijn periodes van stilte noodzakelijk. Ik zal tijdens mijn episcopaat periodes van bezinning inbouwen. Ieder mens heeft dat nodig. Gevraagd naar zijn plannen, gaf de bisschop als belangrijke opdracht aan: “Het gaat erom dat we God laten zien.”

“Ik denk dat het bisschop-zijn een zware taak is, maar niet te zwaar. Als ik naar mensen met een gezin kijk, zie ik dat ook zij een hele verantwoordelijkheid hebben in het groot brengen van hun kinderen."

Bisschop Liesen is afkomstig uit het bisdom Breda. Hij relativeert dit. “Ik kom thuis? Ja en neen. Even rekenen. Ik ben in 1978, dit is al vierendertig jaar weg. Brabant is veranderd. Mijn eigen nichtjes spreken een ander dialect dan ik gewoon was.” Het landschap is veranderd. “Waar ooit een boerderij stond, ligt nu een woonwijk. De tijd heeft niet stil gestaan. Ik ben wel dichter bij mijn familie maar het is nodig de streek weer opnieuw te leren kennen.”

 

Andere berichten