Week van het Testament: parochies als goed doel

9 april 2009

Van 20 tot en met 25 april 2009 is het de Week van het Testament. De econoom van het bisdom, Gerard de Rooij, brengt de week met een brief speciaal onder de aandacht van parochies, parochiekernen en geloofsgemeenschappen in het bisdom.

Nalaten aan een goed doel
In de Week van het Testament kunnen mensen bij verschillende notarissen een testament laten opmaken tegen een gereduceerd tarief. De meeste mensen hebben geen testament. In die gevallen regelt de wet wie de erfgenamen zijn. Mensen die iets na willen laten aan een goed doel, moeten daarom langs de notaris.

ANBI-regeling
Gerard de Rooij: “De Week van het Testament is een goede aanleiding om de parochie als goed doel onder de aandacht te brengen. De overheid erkent parochies als ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling. Via de ANBI-regeling zijn giften aan de parochie aftrekbaar van de belasting.”

Mogelijkheden
De methode Kerkbalans Nieuwe Stijl wijst op het belang van het selecteren van specifieke doelgroepen en het persoonlijk benaderen van deze mensen. “De Week van het Testament is hiervoor een uitstekend moment,” aldus de econoom.

Parochies kunnen bij het bisdom informatiefolders bestellen over erfstellingen en legaten om in de kerk te leggen. Men kan ook contact opnemen met een notaris en in de Week van het Testament een informatiebijeenkomst organiseren. (Op de website www.nalaten.nl staat een overzicht van meewerkende notarissen.)

Ook het bisdom van Breda is een goed doel. Hierover staat sinds enige tijd een tekst op de website van het bisdom (klik hier). Parochies kunnen gebruikmaken van deze tekst, bijvoorbeeld ten behoeve van een artikel in het parochieblad.

 

Andere berichten