Weblog Romereis priester- en diakenopleiding Bovendonk

28 april 2009

Studenten van de priester- en diakenopleiding Bovendonk maken een reis naar Rome van 28 april tot 5 mei 2009. Op het weblog http://romereisbovendonk.web-log.nl/ zijn zij dagelijks te volgen.

Pelgrims in Rome
Bisschop Van den Hende van Breda opende het weblog op dinsdag 28 april. In zijn bijdrage op het weblog geeft hij aan het bijzonder te vinden om met de priesterstudenten en diakenkandidaten naar het centrum van de Wereldkerk op bedevaart te gaan. “Als pelgrims in Rome voeden wij ons geloof en verdiepen onze band met de wereldwijde Kerk. Dat is van vitaal belang in de toekomst om in het eigen bisdom met de nodige bezieling te volbrengen wat God in ons hart heeft gelegd,” aldus bisschop Van den Hende.

Bovendonkstudenten
De pelgrimage naar Rome is een gezamenlijke reis van Bovendonkstudenten van het bisdom van Breda, het bisdom Rotterdam en het bisdom Antwerpen. Naast bisschop Van den Hende maken ook bisschop Van Luijn van Rotterdam en bisschop Bonny van Antwerpen deel uit van het reisgezelschap.

Opleiding Bovendonk
De priester- en diakenopleiding Bovendonk is een opleiding onder verantwoordelijkheid van de bisschop van Breda. De opleiding biedt een zesjarige studie in deeltijd voor mannen die vanuit hun beroep priester of permanent diaken willen worden. De Bredase opleiding staat open voor studenten van bisdommen en van ordes/congregaties en werkt momenteel concreet samen met de bisdommen Rotterdam, Groningen-Leeuwarden, het aartsbisdom Utrecht en het bisdom Antwerpen, alsmede met de Capucijnen en de Salvatorianen.

Bovendonk is tevens het contactadres voor jonge priesterstudenten van Breda die buiten het bisdom studeren en voor pastorale werk(st)ers in opleiding die hun studies eveneens elders volgen.

De reis naar Rome vindt plaats in het kader van het 25-jarige jubileum van de opleiding. In dat kader werd ook een roepingsite gemaakt: www.roeping.nu.

Het weblog op http://romereisbovendonk.web-log.nl/ 

Andere berichten