We moeten ons haasten. Teveel mensen zijn in nood

15 januari 2007

Op vrijdag 12 januari 2007 organiseerden de stichting Socires, CMC, Justitia et Pax en Cordaid in Den Haag een conferentie over veertig jaar katholieke ontwikkelingssamenwerking plaats onder het motto: We moeten ons haasten. Teveel mensen zijn in nood. Met dit citaat uit de encycliek Populorum Progressio herdachten de organisatoren dat paus Paulus VI dit charter van de katholieke ontwikkelingssamenwerking veertig jaar geleden publiceerde. Tegelijkertijd werd gevierd dat het Centraal Missie Commissariaat vijfenzeventig jaar bestaat en mr. Jos van Gennip veertig jaar actief is in de wereld van de ontwikkelingssamenwerking.

Globalisten van het eerste uur
Manon Vanderkaa, directeur van het CMC, bood bisschop Muskens het jubileumboek Globalisten van het eerste uur aan. Dit boek beschrijft de inspiratie van het CMC Vanderkaa prees bisschop Muskens vanwege zijn grote betrokkenheid bij het missiewerk. Daarna nam bisschop Muskens samen met minister Agnes van Ardenne en Jos van Gennip deel aan een forumdiscussie over de inspiratie en de toekomst van de katholieke ontwikkelingssamenwerking. Muskens beklemtoonde dat de goederen van de aarde voor iedereen bestemd zijn en niet alleen voor een beperkte elite. In dit verband noemde hij het een schandaal dat in Latijns-Amerika, waarde helft van het aantal rooms-katholieken woont de verschillen tussen arm en rijk zo groot zijn. “Zowel bisschoppen als regeringsleiders moeten er werk van maken om de pauselijke encyclieken te lezen en deze toe te passen in hun situatie. Het is een schande dat dit nog onvoldoende gebeurt.”

Kerkelijk wantrouwen jegens ontwikkelingssamenwerking?
Hij constateerde dat in kerkelijke kring mensen die zich inzetten voor sociale rechtvaardigheid vaak verdacht gemaakt worden. “Ook in kerkelijke kring is vaak een zeker wantrouwen jegens organisaties die zich bezig houden met ontwikkelingssamenwerking. Gezien de urgentie van de problemen is dit onterecht. Als bisschop moet je contacten met deze organisaties blijven houden. Vertrouwen is belangrijker dan controle,” zei hij onder luid applaus. Bisschop Muskens stelde nadrukkelijk dat katholieken bij de bestrijding van onrecht met alle mensen van goede wil, ongeacht hun levensbeschouwing, moeten samenwerken. “We moeten ons geloof tonen door het werken aan sociale rechtvaardigheid het langste vol te houden.”

Jos van Gennip bevorderd tot commandeur in de orde van Gregorius de Grote
Tegen het einde van de bijeenkomst deelde bisschop Muskens op humoristische wijze mee dat Jos van Gennip bevorderd was tot commandeur in de orde van Gregorius de Grote. In aanwezigheid van twee van de drie dochters van Jos van Gennip deed zijn echtgenote hem de versierselen om die behoren bij dit commandeurschap. Bisschop Muskens prees Van Gennip vanwege zijn inzet voor de toekenning van uitkeringen en pensioenen aan teruggekeerde missionarissen en zijn bijdrage aan de oprichting van het CEBEMO, één van de voorgangers van CORDAID. Van Gennip was van 1976 tot 1976 directeur van deze medefinancieringsorganisatie.

Andere berichten