‘We hebben een opdracht in het troosten van de ander’ (jongerenbijeenkomst oktober 2015)

2 november 2015

Op 25 oktober hebben jongeren in Vlissingen met enthousiasme enkele leuke ideeën voor de toekomst uitgedacht, waarin ze ook zelf actie zullen ondernemen. De jongeren waren bijeen in Vlissingen voor de maandelijkse diocesane jongerenbijeenkomst.

In de OLV kerk in Vlissingen, onderdeel van de Heilige Mariaparochie Walcheren, werd aangesloten bij de eucharistieviering, waarin pastoor Paul de Maat celebrant was en diaken Jochem van Velthoven diaken van dienst.

Tijdens de koffie na de mis werd tijd besteed aan het doorspreken van het belang en de visie van deze jongerenbijeenkomsten. Het was de tweede maal dat de maandelijkse bijeenkomst werd georganiseerd. De activiteit verkeert zodoende nog in de opbouwfase.

Na de lunch gaf diaken Jochem een lezing over een van de zaligspreking ‘Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden.’ Hij maakte hierbij een verbinding met de lezingen van de zondag. Als vervolg hierop werd het gesprek aangegaan met elkaar: waar treuren wij soms om? En hoe gaan wij om met lijden dat om ons heen zichtbaar is? Het is van belang om de ander te zien, bewogen te worden en dan te handelen. Wij hebben ieder een opdracht in het troosten van de ander, wij zijn immers Christus’ handen en voeten hier op aarde, gaf diaken Jochem aan. Wetende dat het uiteindelijk Christus is die ons zal troosten, die belofte ligt immers in de zaligspreking.

De jongeren gaven aan dat ze deze troost op verschillende manieren ervaren: door andere personen, in gebed, en ook bijvoorbeeld in onverwachte mooie dingen die gebeuren, kleine ‘cadeautjes’ die God ons geeft.

De boulevard en het strand van Vlissingen vormden de perfecte gelegenheid voor een strandwandeling. Daarna was er bij terugkomst in de kerk, nog een moment van gebed in de kapel. Hier was het Allerheiligste uitgesteld, en pastoor Paul de Maat gaf een korte inleiding op de Aanbidding. Hij wees de jongeren op drie bijzondere elementen van de Katholieke Kerk, die allemaal voorin de kapel aanwezig waren: de lijdende Christus aan het kruis, de verrezen Christus in de Eucharistie, en een icoon van de heilige Maria, die ons altijd verwijst naar haar zoon Jezus. Een bijzonder moment van gebed volgde, met zowel zang als momenten van stilte.

Tot slot werd er nog informatie gegeven over de Leiderschapstraining van Jong Katholiek en de WJD reis van het bisdom Breda en Rotterdam.

  • De datum voor de volgende diocesane jongerenbijeenkomst is zondag 22 november. Deze dag zal bijzonder in het teken staan van de WJD en het thema barmhartigheid, en is zoals altijd voor alle jongeren toegankelijk.

 

Andere berichten