Wat wilt Gij dat ik doe? (Bedevaart naar Assisi en Padua dag 3)

25 oktober 2011

De bedevaartgangers van het bisdom Breda bleven de derde dag van hun pelgrimage in Assisi. Ze bezochten in groepjes de basilieken van San Francesco en Santa Chiara en het kerkje van San Damiano dat even buiten de stad gelegen is.
Ze genoten van de mooie fresco’s in de San Francesco en zagen de relieken van beide heiligen in de Santa Chiara.

Het meest voelbaar was de sfeer van Franciscus en Clara in de eenvoud van San Damiano. Hier ontving Franciscus van Christus de opdracht de Kerk te herstellen. Franciscus vatte dit letterlijk op en begon met de restauratie van dit kleine kerkje. San Damiano is een belangrijke plaats binnen de orde van de minderbroeders. Sinds 1983 is hier het internationale noviciaat van de orde gevestigd.

San Damiano is een mooie en stille plek. Juist op die plaats confronteerde de Nederlandse franciscaan Loek Bos de pelgrims indringend met de vraag van Franciscus aan de Heer: Wat wil U dat ik doe? Hij vertaalde dit als: Wat heeft waarde in mijn leven? Hij citeerde zijn overleden medebroeder Theo Zweerman die hem eens zei dat je de belangrijke dingen in het leven niet kunt kopen. Deze zijn gratis. Het gaat dan om liefde, vergeving en barmhartigheid. Hij nodigde de bedevaartgangers uit om in stilte de kerk te bezichtigen met deze vraag in het achterhoofd.

Deken Paul Verbeek stelde dezelfde vraag tijdens de eucharistieviering in de bovenkerk van de San Francesco. Deze stond in het teken van de heilige Franciscus. Voor Franciscus kon deze vraag niet beantwoord worden zonder de ontmoeting met de Gekruisigde Heer, die tegelijkertijd de Levende is. Ook wij kunnen deze vraag niet beantwoorden zonder deze ontmoeting met de levende Heer die wij mogen ontvangen in het heilig Sacrament, aldus deken Verbeek. We worden uitgenodigd te onderzoeken wat deze vraag met ons doet. “We moeten onze vragen naar onze eigen mogelijkheden en wensen omzetten in een andere vraag: Wat wilt Gij dat ik doe? Gij die alles geschapen heeft, die alles bij elkaar houdt. Het gaat bij God om respect voor mensen maar ook voor dieren, planten en datgene wat de mensen door eigen creativiteit hebben voortgebracht. Ieder zal die vraag op zijn eigen persoonlijke wijze beantwoorden omdat elke persoon uniek is,” besloot deken Verbeek.
 

Andere berichten