“Wat betekent het om leerling te zijn van Jezus?”

20 januari 2020

‘Leerling zijn van Christus.’ Dat was het thema van de lezing van bisschop Liesen tijdens de parochieavond van de Eindhovense Sint Jorisparochie op vrijdag 17 januari 2020. Voorafgaand aan de lezing droeg hij samen met pastoor-deken Wilmink de heilige mis op in de Sint Joriskerk. De lezing is hier terug te kijken.

‘Beginsel
In zijn lezing ging de bisschop aan de hand van passages uit de Heilige Schrift in op het leerling-zijn van Jezus. “Elk evangelie,” Zo begint de bisschop zijn inleiding, “begint ermee dat Jezus zijn leerlingen roept. Voordat Hij ze roept, is Hij alleen. Maar vanaf wanneer Hij ze roept, is Hij altijd in het gezelschap van zijn leerlingen.” Dit is wezenlijk voor het leerling-zijn: het is niet alleen iets van het ‘begin”, maar het is een ‘beginsel’, dat altijd van kracht is.

De bisschop stelt de vraag: “wat betekent het nu, in onze tijd, om leerling te zijn van Jezus?” Hij werkt het thema onder meer uit op basis van de eerste ontmoeting van Jezus met leerlingen het Johannesevangelie. Bisschop Liesen: “De evangelist beschrijft dat op zo’n manier dat het ons in deze tijd helpt om bij Jezus te kunnen komen.”

 De bisschop gaat daarbij in op de betekenis van het “Lam Gods” dat een verwijzing is naar zowel het pascha-lam als de profetie van Jesaja over een lijdende dienaar van God. Hij gaat ook in op wat ‘bekering’ inhoudt, namelijk dat niet alleen een mens zich bekeert, maar dat ook God zich als het ware “omdraait”, zich naar de mens keert.

“Los van Mij kunt ge niets”
Naar het woord van Jezus betekent leerling-zijn ook vrucht dragen: “zo zult gij mijn leerlingen zijn” (Joh 15:8). Jezus noemt zich de ware wijnstok en zijn leerlingen noemt Hij ranken en verlangt dat het leven van de leerlingen tot bloei komt. In het luisteren naar zijn woord komt een mens op andere gedachten. In de verbondenheid met Jezus gaat de Geest van Jezus over op de leerling. Dat gaat door na het sterven en verrijzen van Jezus: de Heilig Geest wordt gegeven om leerling te zijn en te blijven en steeds meer te worden. Bloei en vrucht bestaat niet in succes naar wereldse maatstaf, meer eerder in wat Paulus noemt: “vruchten van actieve goedheid op allerlei gebied” (Kol 1,10). “Los van Mij kunt ge niets,” zegt Jezus. “Iedereen kan directe toegang tot Christus hebben en kan dus leerling worden,” aldus bisschop Liesen.

Leerling-zijn zegt iets over onze identiteit, over wie we zijn.
“Voor God is niets onmogelijk” benadrukt mgr. Liesen. “Jezus vraagt dat je je aan Hem hecht (). Paulus drukt dat op een meer persoonlijke manier uit: “Niet ik leef, maar Christus leeft in mij.” Hiermee geeft de apostel een treffende definitie van het christen-zijn. Voor christenen betekent het leerling-zijn geen afgepaste leer-periode, zoals school in de kindertijd, maar het hele leven. Leerling-zijn zegt namelijk iets over onze identiteit, over wie we zijn.

De bisschop ziet deze houding niet zonder de ‘vreugde’ die christenen eigen is als we ons met Christus verbinden. De verbondenheid met Hem geeft hoop, vreugde en stabiliteit.

 De bisschop besluit zijn lezing met de slotvers uit het Matteüsevangelie: “Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen (..)”.

Leerling-zijn gebeurt niet op eigen kracht. In die zin gaat het niet alleen om een ‘lezing’ in de parochie, maar om de werkelijkheid van het actief luisteren en antwoorden. Het Woord van God maakt zijn eigen actualiteit. Het gebeurt echt. Christus zegt: “Daar waar twee of drie in mijn naam verenigd zijn, ben ik in hun midden.” Bisschop Liesen: “Als je bij Christus blijft, hoef je ook niets bijzonders mee te nemen. Je hebt al alles wat je nodig hebt. Dat is leerling-zijn, onze identiteit.”

(Foto’s: Getinonpicture.nl)

 

 

 

Andere berichten