Warme woorden bij afscheid vicaris Wiertz in Breda

25 november 2014

Bisschop Liesen heeft bisschoppelijk vicaris Wiel Wiertz met ingang van 30 november 2014 benoemd tot pastoor van de drie parochies in Zeeuws-Vlaanderen. Daarom nam pastoor-vicaris Wiel Wiertz op 23 november na veertien jaar afscheid van de H. Augustinusparochie in Breda/Teteringen en van het vicariaat Breda.

Het afscheid vond plaats in een zeer drukbezochte en op een enkel moment emotionele viering in de H. Franciscuskerk in Breda. In zijn homilie verwees vicaris Wiertz het blijvende in zijn priesterschap. Jezus gaat de weg met ons, de weg van ons leven. Iedereen, ook de priester, moet die tocht van het leven afleggen. Hij laat ons niet alleen, waarheen we ook gaan, hoe moeilijk het ook is.

(Foto: J. Wouters)

Na de viering volgden verschillende woorden van dank. Namens het bisdom en het vicariaat spraken vicaris-generaal H. Lommers en Annemiek Waij, stafmedewerkster van het vicariaat Breda. Vicaris-generaal Lommers merkte op dat de bisschop van Breda in al die jaren nooit tevergeefs een beroep op vicaris Wiertz heeft gedaan. Het waren niet de lichtste opdrachten waarvoor hij gevraagd werd. Vicaris Wiertz was o.a. conrector en waarnemend rector van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk, deken van het dekenaat de Baronie en vicaris van het vicariaat Breda. Vicaris Wiertz is bij de bisschop en op het bisdomkantoor een graag geziene gast, een waardevolle gesprekspartner en een loyale collega en vriend, gaf Lommers aan. Als dank voor datgene wat hij voor het bisdom gedaan en betekend heeft, ontving vicaris Wiertz een cadeau onder couvert.

(Foto: J. Wouters)

Annemiek Waij roemde Wiertz’ inzicht in mensen en zijn vermogen om mensen te enthousiasmeren en mee te krijgen. Vicaris Wiertz laat zich raken, zich vernieuwen. Hij staat open voor Gods Geest. “Je hebt je opnieuw geroepen geweten. Je hebt geantwoord door los te laten en op weg te gaan,” aldus Annemiek Waij. Ze wenste hem Gods Geest toe op de weg die hij zal gaan.

Bisschop Liesen installeert vicaris Wiertz op 30 november 2014 als pastoor van de drie Zeeuws-Vlaamse parochies. Deze installatie gebeurt om 15.00 uur in een eucharistieviering in de heilige Willibrordusbasiliek te Hulst. Vicaris Wiertz blijft bisschoppelijk vicaris, verantwoordelijk voor de vormselvieringen en de zorg voor emeriti.

(Foto: J. Wouters)

 

Andere berichten