Vrienden van Christus centraal op diakenkring

20 mei 2010

Dinsdag 18 mei kwam de diakenkring van het bisdom van Breda bij elkaar in het dekenaal centrum Het Markiezaat te Roosendaal. Vincent de Haas, samen met Peter Hoefnagels verantwoordelijk voor de vorming van de diakens, verzorgde een inleiding over Vincentius a Paulo ofwel Vincent Depaul (1581-1660), een diakonale heilige uit de zeventiende eeuw.

Vrienden van Christus
“De diakenkring komt twee keer per jaar bij elkaar,” vertelt De Haas. “In de periode tot aan de bisdombedevaart in oktober 2011 willen we aansluiten bij het diocesane thema van de Wereldjongerendagen in Madrid en de bedevaart naar Padua en Assisi over vriendschap met Christus. De heiligen als bijzondere vrienden van Christus kunnen een weg wijzen in geloven en in de pastorale arbeid,” aldus diaken De Haas.

Vincent Depaul als diaconale heilige
Vincent de Haas is bijzonder geraakt door het leven van de priester Vincent Depaul. “Te midden van de belangrijke theologen uit de zeventiende eeuw valt Vincent Depaul op door zijn organisatievermogen. Hij maakt werk van geloven, en is in staat woorden in daden om te zetten. Hij heeft geen grote theologische werken nagelaten, maar is wel inspiratiebron van velen geworden.”

Volgelingen van Vincent Depaul
“Samen met Louise de Marillac stichtte hij de Dochters van Liefde, ook nu nog een van de grootste vrouwelijke congregaties ter wereld. Deze congregatie was een noviteit, omdat het geen zustercongregatie was die leefde binnen het slot van een klooster, maar een congregatie die de straten als kloostergangen koos. Zo konden deze zusters gaan zorgen voor zieken, armen, gevangenen en oorlogsslachtoffers.”

“Tevens is Vincent de Paul de stichter van de congregatie van de missie, ook wel bekend als de lazaristen. Deze congregatie was bestemd voor een betere vorming van de priesters en een nieuwe organisatie van het pastoraat in parochies. Tenslotte stond Vincent Depaul aan de wieg van de caritasverenigingen. Dames namen de zorg voor de armen op zich. Deze caritasverenigingen vormen nog altijd een sterke lekenbeweging in Frankrijk,” aldus De Haas. “Om dit alles mogelijk te maken legde Vincent Depaul contacten met de Franse koninklijke familie en de adel. Zo zamelde hij geld in om alles te kunnen betalen.”

‘Instrumenten van zijn liefde’
In de negentiende eeuw richtte Frédéric Ozanan in zijn spoor de Vincentiusverenigingen op. En door zijn inspiratie is in de twintigste eeuw de Beweging van Barmhartigheid ontstaan. Vincent de Haas: “Voor diakens is Vincentius belangrijk door zijn oriëntatie op de zeven werken van barmhartigheid. Om het met Vincent De Paul zelf te zeggen: ‘God heeft ons uitgekozen als instrumenten van zijn onmetelijke vaderliefde. Hij wil dat deze liefde zich over heel de wereld verbreidt en overal om zich heen grijpt. Laten we dit geweldig feit toch proberen steeds beter te begrijpen. Het zal voor ons hele leven een onuitputtelijk gegeven blijven. Als we het helder vermochten te zien, zou het ons hele leven radicaal veranderen. We zouden het vuur van de goddelijke liefde in alle mensen ontsteken en de zending van Gods Zoon voortzetten. Hij kwam om vuur op aarde te brengen en wat kunnen wij anders wensen dan dat dit vuur oplaait en alles in vlam zet.’ Zo daagt hij mensen uit om van hun geloven werk te maken door de liefde van Christus voor elke mens concreet te maken.”

Dit jaar viert de Vincentiaanse familie op 27 september , waartoe ook de lazaristen behoren, de 350ste sterdag (sterfdag) van Vincenius a Paulo en Louise de Marillac. Voor verdere informatie over deze spiritualiteit: http://famvin.org/wiki/Vincentian_Encyclopedia

Voor verdere lezing beveelt Vincent de Haas aan: René Stockman, Vincentius achterna: onze voorkeursoptie voor de armen. Antwerpen, Halewijn, 2010. € 19,50
Het boek is in de bibliotheek van de Priester- en diakenopleiding Bovendonk te Hoeven te consulteren..

 

 

Andere berichten