Vredesweek 2008

9 september 2008

Van 20 tot 28 september vindt de Vredesweek 2008 plaats. Het thema is ‘kiezen voor vrede’. “De Vredesweek krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht binnen kerkelijke kringen,” vertelt Benedict Laval, medewerker diaconie van de pastorale dienstverlening van het bisdom Breda. Door het hele bisdom besteden parochies en geloofsgemeenschappen aandacht aan de Vredesweek.

“In Breda bijvoorbeeld organiseert het Stedelijk Diaconaal Beraad Breda e.o., het platform van diaconale werkgroepen uit alle parochies, een vredesnoveen. Dat is een negendaagse gebedsroute. Een vredesfakkel wordt van de ene naar de andere kerk, klooster of verzorgingshuis gebracht. Kerken, kloosters, verzorgings- en verpleeghuizen, ziekenhuizen en andere instellingen krijgen de vredesnoveenkaars.”

De Vredesweek nodigt uit tot bezinning op vragen als: Wat houdt kiezen voor vrede in? Wat kan ik doen voor de vrede, in de onveilige gebieden verder weg en in onze eigen samenleving? Wat kunnen wij ondernemen vanuit de parochie of geloofsgemeenschap?

Voor meer informatie over de Vredeseweek: blaval@bisdombreda.nl

 

Andere berichten