Vragenlijst voor Bisschoppensynode over jongeren naar de parochies

24 april 2017

In oktober 2018 wordt in Rome de 15e Gewone Algemene Bisschoppensynode gehouden met als thema ‘Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’. Ter voorbereiding van deze synode wordt aan parochies wereldwijd gevraagd een vragenlijst in te vullen. Deze lijst is opgenomen in het Voorbereidend Document voor de synode. De Nederlandse Bisschoppenconferentie verstuurt de lijst en het Voorbereidend Document via de gebruikelijke weg via de bisdommen aan de pastorale teams in de parochies.

Het verzoek aan de pastorale teams is het Voorbereidend Document en de vragen te bespreken binnen het team en met betrokken groepen, zoals jongerengroepen. Zo kunnen ook jongerengroepen meedenken in de voorbereiding op de synode.

Jongeren, geloof en onderscheiding van de roeping
Het Voorbereidend Document gaat in op sociale en culturele dynamieken, loopt het proces van onderscheiding na en behandelt punten voor een pastoraal roepingenprogramma. Het waardeert de jongere generaties positief. “Door de jongeren zal de Kerk de Heer horen die ook vandaag nog spreekt”, zegt het met een verwijzing naar Samuël en Jeremia (vgl. 1 Sam. 3, 1-21, Jer. 1, 4-10). Beiden waren jong toen ze de stem van de Heer hoorden.

Het Voorbereidend Document haalt de woorden van Jezus aan: “Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt” (Joh. 15, 16-17) en zegt: “Voor elke persoon krijgt de roeping lief te hebben concreet vorm in het dagelijkse leven via een reeks keuzes die hun uitdrukking krijgen in levensstaten (huwelijk, het gewijde ambt, godgewijd leven, enzovoort), beroepen, vormen van sociaal en maatschappelijk engagement, levensstijl, het gebruik van tijd en geld, enzovoort.”

Paus Franciscus en jongeren tijdens de WJD 2016. (Foto: Ramon Mangold)

Vervolg
Pastorale teams leveren de antwoorden op de vragenlijst eind juni in bij het eigen bisdom. De bisdommen maken een samenvatting van de antwoorden en sturen deze door aan het Secretariaat van de Nederlandse Kerkprovincie. De resultaten worden verwerkt tot één document dat vanuit Nederland aan het Algemeen Secretariaat van de Bisschoppensynode wordt verzonden.

Overigens zet het Algemeen Secretariaat van de Bisschoppensynode in Rome eind mei 2017 via een eigen website ook een online enquête uit, die jongeren uit de hele wereld in kunnen vullen.

  • Lees het Voorbereidend Document, inclusief de vragenlijst voor de Gewone Algemene Bisschoppensynode van oktober 2018 over ‘Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’

Andere berichten