VPV-dagen 2012 over de viering van het Paastriduüm

17 juli 2012

De jaarlijkse VPV-dagen vinden plaats op donderdag 8 november en donderdag 15 november in Bovendonk, te Hoeven. Vanwege de start van de vicariaten Middelburg en Breda per 1 juni 2012 zullen de VPV-dagen dit jaar per vicariaat plaatsvinden.

Organisatie per vicariaat
Hierdoor kunnen de priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers elkaar ontmoeten binnen de context van het nieuwe vicariaat. Ook kunnen beide VPV-dagen zo op een donderdag gepland worden. Die dag, zo is gebleken, bevalt de meesten beter dan een dinsdag. Het programma van beide dagen is gelijk.

De VPV-dagen worden gehouden op:

  • donderdag 8 november voor de pastorale beroepskrachten van het vicariaat Middelburg
  • donderdag 15 november voor de pastorale beroepskrachten van het vicariaat Breda

De viering van het Paastriduüm
De VPV-dagen 2012 gaan over de viering van het Paastriduüm. De aanleiding is de brief van de Nederlandse bisschoppen over de viering van het Paastriduüm (verschenen in ‘Liturgische documentatie’, nr. 8). De pastorale teams worden gevraagd de praktijk in te richten naar deze brief, met het oog op de vieringen van Pasen 2013.

De uitgave wordt de pastorale beroepskrachten met de vooraankondiging van de VPV-dagen toegestuurd. Met de uitgave vragen de bisschoppen om goede zorg van alle betrokkenen voor de viering van Pasen. De bisschoppen willen alle gelovigen, celebranten en kerkgangers, aanmoedigen om dit hoogtepunt van het kerkelijk jaar zo waardig mogelijk te vieren, met heel zijn rijkdom aan inhoud en vormgeving.

Mag. dr. J. Hermans, secretaris van de NRL (Bisschoppelijke commissie voor liturgie) zal de hoofdspreker zijn op deze VPV-dagen.

De VPV-dagen worden georganiseerd in samenspraak met de Diocesane commissie voor liturgie.

 

Andere berichten