Vormselwerkgroepen spreken over Lopend Vuurtje

7 juli 2017

Op 23 mei en 1 juni kwamen de vormselwerkgroepen van de parochies in het bisdom bij elkaar voor uitwisseling. Samen met pastoor-vicaris Wiel Wiertz, in het bisdom verantwoordelijk voor het vormsel, bespraken de werkgroepen de vormselvieringen van dit werkjaar en de ervaringen met de voorbereidingsbijeenkomsten. De meeste parochies/samenwerkingverbanden werken met bestaande projecten. Het merendeel gebruikt ‘In Vuur en Vlam’. Verschillende parochies gaan in het voorbereidingstraject met de vormelingen naar een klooster.

Vormelingen van de H. Augustinusparochie brachten twee inhoudelijke dagen door in het klooster van de OLV Abdij in Oosterhout en de Abdij Maria Toevlucht in Zundert. Ze maakten daar alle gebedsmomenten mee en voerden enkele praktische opdrachten uit. Voor de eerste keer was het sacrament van boete en verzoening in het programma opgenomen. Hiervoor kwam de vormheer aan het eind van de middag naar de Abdij Maria Toevlucht. De vormelingen en de werkgroepleden vonden het een indrukwekkende ervaring.

Pastoor-vicaris Wiel Wiertz en de vormselwerkgroepen wisselden uit over de themamiddag van Lopend Vuurtje op 14 maart. Voorafgaand aan die themamiddag hield de werkgroep van Lopend Vuurtje een belronde naar pastorale beroepskrachten die in hun parochie verantwoordelijkheid hebben voor het vormsel en die in de afgelopen twee jaar niet bij Lopend Vuurtje waren. Naar aanleiding van hun reacties, de respons van parochies die wel deelnamen aan Lopend Vuurtje en de ervaringen van de werkgroep zelf, werd die bijeenkomst op 14 maart opgebouwd rond twee hoofdthema’s: de ontvangen feedback en de vernieuwde opzet van Lopend Vuurtje.

(Foto: Johan Wouters)

Lopend Vuurtje vindt plaats in Bergen op Zoom op de eerste zaterdag van oktober: 7 oktober 2017. De vormelingen worden intensief betrokken bij de programma-onderdelen. Ze krijgen tal van taken in de viering, onder meer als vlagdrager, misdienaar, collectant en bij de voorbeden. Verder zal in de viering iemand de rol van commentator vervullen en kort duiden wat er in de viering gaat gebeuren. Het middagprogramma is nog compacter gemaakt, zodat er minder verplaatsingen tussen de verschillende locaties zijn. Ook zijn spelopdrachten nog dynamischer gemaakt.

Lopend Vuurtje is de diocesane themadag en ontmoetingsdag rond het vormsel. Er is een interactief programma en een ontmoeting met de bisschop en de vormheren. Voor de begeleiders van de vormelingen is er een parallel programma met verschillende werkwinkels en ook een ontmoeting met de bisschop. Lopend Vuurtje kan een onderdeel zijn van het voorbereidingstraject, maar parochies kunnen de dag ook inzetten als terugkomactiviteit voor de vormelingen van het vorige jaar.

Bekijk de promo van Lopend Vuurtje!

 

Andere berichten