Vormelingendag Lopend Vuurtje 2013

9 oktober 2013

Op zaterdag 5 oktober vond in Bergen op Zoom de jaarlijkse diocesane vormelingendag plaats: ‘Lopend Vuurtje’. Met 220 vormelingen en ongeveer 50 ouders en begeleiders waren er weer meer deelnemers dan vorig jaar. De vormelingendag begon met een eucharistieviering in de OLV Lourdeskerk met mgr. Liesen. Het meisjeskoor ‘Puellae Cantates’ uit de Bredase Jeruzalemparochie zong de mis van de heilige Geest.

(Foto’s: J. Wouters)

Vormheren
De vormheren, die de bisschop helpen bij het toedienen van het vormsel in het bisdom, waren ook aanwezig: vicaris Wiel Wiertz en vicaris Paul Verbeek en emeritus-deken Peter de Rooij. De dag werd geleid door de werkgroep Lopend Vuurtje.

Jezus
In zijn preek gaf de bisschop aan hoe bijzonder Jezus was: “Mensen kwamen van alle kanten naar Jezus toe. Ze waren vol bewondering, vooral omdat Hij wonderen deed. Als er toen computers geweest waren en Jezus een pagina had gehad op Facebook, had iedereen daar naar willen kijken.”

Het koor zingt de ‘Mis van de heilige Geest’. De mis van de heilige Geest werd in opdracht van het bisdom van Breda gecomponeerd door componist Frans Bullens (presentatie 28 mei in 2010).

Het evangelie
De evangelielezing gaf aan hoe de verrezen Christus verschijnt aan de leerlingen (Johannes 20, 19-22). Bisschop Liesen: “Jezus zegt tegen zijn vrienden ‘Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u’. Hij geeft zijn vrienden de opdracht om net te doen zoals Hij gedaan heeft. Kunnen die leerlingen dat? Uit zichzelf niet. Maar Jezus geeft de heilige Geest om hen te helpen. ‘Ontvangt de heilige Geest’, zegt Hij.”

“Die eerste twaalf noemen we de apostelen, die hebben weer andere mensen gezonden. En zo gaat eeuw na eeuw het goede nieuws van Jezus door. Hij blijft mensen roepen door zijn vrienden. En jullie die gevormd zijn of worden horen daarbij,” vertelde de bisschop.

“Als je nu het evangelie wil verspreiden doe je dat via simpele dingen: wees goed voor elkaar, blijf aandacht houden voor de dingen die Jezus heeft gezegd. Ik hoop dat vandaag dat vuur ook brandt bij jullie, bij alle activiteiten die we gaan doen vandaag.”

Programma
Na de viering vertrokken de jongeren in een stoet naar de nabijgelegen middelbare school het Juvenaat waar de werkwinkels plaatsvonden. Ouders en begeleiders volgden een eigen programma in het wijkgebouw bij de OLV Lourdeskerk.

‘Speedmeet’ met de bisschop
Na de lunch mochten tijdens een ‘speedmeet’ vragen afgevuurd worden op de bisschop. De bisschop vertelde hoe hij en alle andere bisschoppen in de lijn van de apostelen staan. Ook liet hij de ring zien die hij draagt sinds zijn bisschopswijding. Een hobby heeft de bisschop ook: computers. En hij gaf ook antwoord op de vraag wat hij vroeger wilde worden: boer, net als zijn vader. Priester wilde hij pas worden toen hij al op de middelbare school zat.

De heilige Gertrudis
Na deze kennismaking met de bisschop volgde een tweede werkwinkelronde. Toen kwam er een gast binnen, de heilige Gertrudis van Nijvel, die over haar leven vertelde. Achter haar aan liepen alle deelnemers vervolgens, met een brandend kaarsje in de hand, naar de Gertrudiskerk aan de Grote Markt. Na een persoonlijke zegen te hebben ontvangen van de bisschop of een van de vicarissen, zette iedereen een kaarsje bij het beeld van Gertrudis, daarbij in stilte denkend aan iemand.

Knallende afsluiting
Tot slot zong iedereen samen in de kerk een lied om de heilige Geest. Eenmaal buiten knalden de confettikokers en daalde de confetti over allen neer. Zo kwam er een einde aan een inhoudsvolle en mooie dag.

Meer Lopend Vuurtje!
Promotievideo (beelden van Lopend Vuurtje 2012)
Verslag Lopend Vuurtje 2012
 

Andere berichten