Voorpublicatie Jaarverslag 2017

30 januari 2018

“Dit jaarverslag is een collectieve reisgids van geloofsmomenten van velen uit ons bisdom en het nodigt uit om dankbaar terug te kijken en tegelijk de persoonlijke verhouding met God te verdiepen en de band met elkaar te versterken.” Dit zegt bisschop Liesen in het voorwoord van het Jaarverslag 2017 van het Bisdom Breda. Het blad verschijnt binnenkort, op 17 februari.

Het jaarverslag bevat een kalenderoverzicht per maand. In het jaarverslag is ook een overzicht van de deelname aan het kerkelijk leven opgenomen. Dit is hier als voorpublicatie op de bisdomwebsite geplaatst.

Per 1 januari 2018 zijn er 34 parochies met in totaal 101 kerkgebouwen (plus 7 toeristenkerken). Per diezelfde datum zijn er 28 priesters, 12 diakens en 35 pastoraal werk(st)ers werkzaam in het parochiepastoraat. Een tabel vermeldt het aantal parochianen, kerkgangers en de sacramentenbediening in het Bisdom Breda.

Andere berichten