Voorleesbrief van de gezamenlijke bisschoppen en voorbede voor de weekendvieringen

16 december 2011

De Nederlandse bisschoppen hebben een gezamenlijke brief geschreven. De brief wordt per bisdom verzonden aan de priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers met het verzoek om deze komend weekeinde (17 en 18 december) voor te lezen tijdens de vieringen, en eventueel ook op andere wijze te publiceren in de parochie.

De brief van de bisschoppen is een reactie op het eindrapport van de Commissie Deetman dat op 16 december is gepresenteerd. 

Pastorale beroepskrachten in het bisdom van Breda ontvangen daarbij ook een voorbede om te gebruiken in de weekendvieringen.

Andere berichten