Voorbereidingsbijeenkomst in Vlaanderen op de WJD

7 mei 2013

In het kader van de voorbereiding op de Wereldjongerendagen in Rio de Janeiro kwam een groep Bredase WJD-gangers bij elkaar in de benedictijnerabdij Keizersberg te Leuven van vrijdag 3 tot en met zondag 5 mei voor een bezinnend weekend.

Nieuwe evangelisatie
Ivo Kalverboer, een van de Bredase WJD-ambassadeurs, tekende voor de organisatie. “Hij studeert theologie aan de Katholieke Universiteit te Leuven en woont als student in deze abdij,” vertelt Nancy van der Zande, jongerenwerkster voor het bisdom Breda. “Het was aanvankelijk de bedoeling dat we kennis zouden maken met de Kerk in Vlaanderen maar het weekend ging feitelijk over de nieuwe evangelisatie. Op deze manier sloot het goed aan bij het thema van de WJD. Dit is ontleend aan het Matteüsevangelie en luidt: ‘Ga en maak alle volkeren tot mijn leerlingen (Mt. 28,19)’”.

Via Ivo Kalverboer kwam de groep interessante sprekers op het spoor. Bisschop Leon Lemmens, hulpbisschop van het bisdom Mechelen-Brussel en verantwoordelijke voor het vicariaat Vlaams-Brabant, ging in op de oorsprong van het begrip nieuwe evangelisatie. Paus Johannes-Paulus II heeft dit concept ontwikkeld naar aanleiding van zijn ervaringen als aartsbisschop in Polen. Het communistisch regime ontwikkelde in de omgeving van Krakau een nieuwe satellietstad Nowa Huta. Het was de bedoeling dat in deze stad geen enkele verwijzing naar God of godsdienst zou zijn. De bewoners zelf hebben gevochten voor een Kerk. De ervaringen in deze plaats maakte Johannes Paulus II duidelijk dat er nood was aan een nieuwe evangelisatie.

Op zoek naar God
Een andere spreker was de jezuïet Nicolaas Sintobin. Hij is bekend van het EO-programma Op zoek naar God waar hij de deelnemers in hun zoektocht begeleidde. Hij sprak met name over de betekenis van de heilige Ignatius van Loyola. “Door zijn lezing is hij mijn favoriete heilige geworden,” aldus een enthousiaste Nancy. “Hij heeft een geweldige bekering doorgemaakt. Dit maakte op mij een grote indruk.”

“Buiten de lezingen hebben we genoten van de stad Leuven en de gastvrije ontvangst door de benedictijnen. Met hen hebben we ook eucharistie gevierd.” De groep maakte op een unieke manier kennis met de bendictijnse gastvrijheid. “Omdat op zaterdag de lokale hulpbischop kwam, was het voor de kloosterlingen een feestdag,” vertelt Nancy. “Gewoonlijk eten benedictijnen in stilzwijgen maar nu mochten ze tijdens het eten praten. Ook voor ons was dat een kans om beter met de monniken kennis te maken.”

 

Andere berichten