Voorbeden vanwege het aangekondigde terugtreden van paus Benedictus XVI

15 februari 2013

Vanwege het terugtreden van paus Benedictus XVI als paus, heeft het bisdom van Breda voorbeden verspreid. De voorbeden werden vandaag per mail toegestuurd aan priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers.

“Deze week maakte paus Benedictus XVI bekend dat hij op 28 februari zal terugtreden als paus. Met de hele gemeenschap van gelovigen willen we hem alle goeds toewensen voor de periode die komt. We wensen hem een goede voorbereiding op zijn afscheid, wijsheid en kracht,” schrijft secretaris-generaal Ben Hartmann. “We bieden u daarom bij deze gelegenheid een voorbede aan.”

Deze voorbede kan gebruikt worden in de tijd tot het terugtreden van de paus.

Voor onze paus Benedictus XVI:
Dat de Heer hem wijsheid en kracht mag schenken in de komende tijd.
Laat ons bidden.

Voor de Kerk:
Dat de heilige Geest de Kerk mag bezielen met vertrouwen en goede moed, in deze periode van afscheid en voorbereiding.
Laat ons bidden.

Over de voorbede
Het universele gebed of het gebed van de gelovigen (voorbede) is het aangewezen moment waarop de gebedsintenties van de gemeenschap verwoord kunnen worden. De voorbede vindt plaats op het eind van de dienst van het Woord. In de voorbede antwoordt de gemeenschap in zekere zin op het Woord van God.

De voorbede kent een vaste opbouw. De priester begint de voorbede met een gebedsoproep. Vervolgens draagt een diaken, een cantor, een lector of een andere lekengelovige de gebedsintenties voor. Deze gebedsintenties zijn eenvoudig en met weinig woorden geformuleerde intenties voor de noden van de Kerk, voor overheidspersonen en het welzijn van heel de wereld, voor mensen die onder allerlei noden gebukt gaan en voor de plaatselijke gemeenschap. De priester sluit de voorbede met een slotgebed. De voorbede zoals we die nu kennen in de eucharistieviering is na het concilie hersteld.
 

Andere berichten