‘Voor mij was dit een reis naar de stilte’ (Taizé)

17 mei 2011

In de week van 1 tot en met 8 mei verbleef een groep van ongeveer dertig jongeren uit het bisdom van Breda in de oecumenische communiteit van het Franse Taizé. De begeleiding was in handen van pastoraal werkster Theresia de Meijer en ds. Eeuwout van der Linden, predikant van de Protestantse Kerk in Nederland te Goes.

Onder de deelnemers was ook Nancy van der Zanden-van Geel (26), de coördinator van het jongerenpastoraat van het bisdom Breda. Nancy kwam in maart 2011 in dienst bij het bisdom. Dit was de eerste keer dat ze Taizé bezocht. Zij maakte de reis samen met haar echtgenoot. In onderstaand interview vertelt ze over haar persoonlijke ervaring.

“We kozen ervoor om samen de stilte in te gaan,” vertelt ze. “We volgden de dagelijkse Bijbelinleidingen. Daarnaast voerden we iedere dag een pastoraal gesprek met Theresia de Meijer. Omdat we ons verblijf in stilte doorbrachten was dit zeer waardevol. Ze gaf ons handreikingen om aan onze retraite vorm te geven. We konden haar ook de vragen die naar aanleiding van de Bijbelinleidingen bij ons opkwamen aan haar stellen. Buiten deze inleidingen en gesprekken woonden we alle gebedsvieringen bij. In de tussenliggende tijd waren we bij elkaar. We hebben ook wandelingen in de omgeving gemaakt.”

“De stilte was niet altijd eenvoudig,” bekent ze. “In het begin wilde ik eigenlijk naar huis en zwierf ik wat rond. Maar hoe meer je in het ritme kwam, hoe beter het me beviel. Ik had een notitieboek meegenomen. In het begin vond ik het moeilijk om met de stilte om te gaan. Ik schreef mijn gedachten in dit boekje van me af, zodat ze verdwenen. Op het einde van de week had ik het boekje niet meer nodig. De stilte bleek een hulpmiddel om tot God te komen. De stilte hielp mij en mijn man om terug te keren tot de basis. We hebben samen nagedacht over ons geloof en datgene waarvoor we samen staan.”

“In de stilte kwamen we tot gebed. Dit schiet er in het dagelijks leven wel eens bij in,” merkt ze op. “Het is ook bijzonder om daar elke dag de eucharistie te vieren. Ook dit is een terugkeer naar de basis. Juist in die omgeving merk je wat voor een impact de eucharistie heeft. Ik vond het bijzonder mooi om te zien dat de broeders van Taizé een innerlijke rust uitstralen. Je wordt daar zelf ook rustig van. Ze stralen vreugde en tevredenheid uit. Voor mij was dit verblijf een reis naar de stilte.”

Voor meer informatie: Jongerenpastoraat bisdom van Breda. E: jongerenpastoraat@bisdombreda.nl
 

 

 

Andere berichten