Voedsel voor de ziel : Ignatiaans kloosterweekend voor docenten en directeuren

15 januari 2013

Van 11 tot en met 13 januari 2013 kwamen ongeveer vijftien onderwijsgevende bij elkaar voor het kloosterweekend voor docenten en directeuren dat het bisdom van Breda jaarlijks organiseert. Dit jaar vond het weekend plaats in de abdij van norbertijnerabdij van Postel (België). Het thema luidde: God vinden in alle dingen. Namens de bisschop maakte vicaris W. Wiertz van het vicariat Breda een deel van het programma mee.

“Het thema vat de spiritualiteit van de heilige Ignatius van Loyola samen. Dit weekend verdiepten we ons in de betekenis van de Ignatiaanse spiritualiteit,” vertelt Martina Meul, bisschoppelijk geledelegeerde voor het onderwijs, die tekende voor de organisatie. “Daarnaast deden we op vrijwillige basis ook mee met het getijdengebed van de norbertijnen en op zondag vierden we de eucharistie met hen.”

Het weekend werd begeleid door prof. dr. Henk Witte, leerstoelhouder van de Xaverius-leerstoel voor spiritualiteit en theologie vanuit Ignatiaans perspectief. Hij is verbonden aan de Faculteit der Katholieke Theologie aan de Universiteit van Tilburg. Hij leidde de deelnemers in binnen de wereld van het Ignatiaans gebed. “Het Ignatians gebed heeft een eigen karakter,” zegt Martina Meul. “Je bemediteert een bijbelverhaal. Je leest dit alsof het een liefdesbrief is, geschreven voor jezelf en je leeft je in in de diverse bijbelse personen. Je kijkt op wie je lijkt en welke persoon je het meeste raakt, dit vanuit de veronderstelling dat God om je geeft. We hebben deze methode ingeoefend aan de hand van het verhaal van de roeping van Mozes."
Tijdens het kloosterweekend was er ook gelegenhedi om de prachtige natuur rondom de abdij te verkennen. Tijdens een meditatieve wandeling dachten de aanwezigen na over de vraag waar ze God hebben ervaren.

De jezuïet Bert ten Berge liet de deelnemers kennismaken met de Ignatiaanse pedagogiek. Hij was destijds leraar biologie aan het Stanislascollege in Delft. Dit vroegere jezuïetencollege laat zich nog steeds inspireren door de zienswijze van de heilige Ignatius. De deelnemers waren zeer tevreden. “Sommigen spraken zelfs over voedsel voor de ziel. Dit kwam door het meditatieve en verstilde karakter van dit weekend. Hieraan hebben veel onderwijsgevenden behoefte,” aldus Martina Meul.
 

Andere berichten