Vlaggen Maria Tenhemelopneming voor parochies

12 oktober 2010

Het bisdom van Breda heeft parochies een vlag gegeven met daarop een afbeelding van Maria Tenhemelopneming. Maria Tenhemelopneming (15 augustus) is het patroonsfeest van het bisdom van Breda. De rode vlag is gebaseerd op het beeldmerk dat werd ontwikkeld vanwege de bisdombedevaart naar Lourdes in 2009.

De vlag is bestemd voor parochies die in oktober en op andere momenten in het jaar speciale aandacht hebben voor Maria. De vlaggen werden meegegeven aan de pastorale beroepskrachten van de parochies op de Nobelaerdag.

Communicatieregisseur Daphne van Roosendaal: “Het gewone logo van het bisdom van het bisdom van Breda toont drie vlakken, die staan voor de drie dekenaten. Op de vlag staan de drie kruisen voor de verbondenheid van mensen in de drie dekenaten rond Maria als patroon van het bisdom.”

De vlag van Maria Tenhemelopneming.

Het beeld is een voortzetting van het oude wapen van het bisdom van Breda. Dit toont Maria en de drie kruisen van de stad Breda. De afbeelding van Maria in dat wapen is later heraldisch vervangen door het symbool voor Maria: de witte lelie. Het oude wapen van het bisdom is onder meer verwerkt in het raam boven de ingang van het bisschopshuis in Breda.

Er zijn nog enkele vlaggen voorradig voor parochies die een extra vlag wensen en voor zorginstellingen die een vlag wensen.

De bisdombedevaart naar Lourdes had als thema ‘Mij geschiede naar Uw woord’. Dit zijn de woorden die Maria sprak als antwoord tot de engel die haar de geboorte van Jezus aankondigde (Lucas 1, 26-38). Maria nodigt uit om in beweging te komen als antwoord op Gods roepstem. Zo vestigde de bisdombedevaart de aandacht op de roeping van gelovigen.

Bovenlicht van de ingang van het bisschopshuis in Breda.

 

Andere berichten