Visie bisdom bij beëindiging Stichting Oecumenisch Stadspastoraat Breda

29 oktober 2008

De Raad van Toezicht van de Stichting Oecumenisch Stadspastoraat heeft het bisdom laten weten de stichting op te zullen heffen per 31 december 2008. Als aanleiding tot dit besluit noemt de Stichting Oecumenisch Stadspastoraat beleid van het bisdom van Breda.

Vitaliteit van parochies
Het bisdom zet in op vitalisering van parochies. In gesprekken met de Raad van Toezicht heeft het bisdom aangegeven dat oecumenische activiteiten en activiteiten gericht zinzoekers en passanten daarom bij voorkeur plaats dienen te vinden vanuit de parochies.

Het bisdom streeft ernaar dat parochies en parochieverbanden komen tot een zo volledig mogelijk aanbod op de werkterreinen van liturgie, pastoraat, catechese en diaconie. Dit betekent dat de vitaliteit van parochies bevorderd wordt.

In het kader van dit aanbod hebben parochies ook boodschap aan mensen die zoekende zijn, die op de drempel staan of voorbij komen. Wanneer een katholieke parochie vitaal is en een volledig aanbod heeft, dan biedt dit aanbod van de parochie ook aan zoekers en passanten concrete aanleidingen om contact op te nemen, in gesprek te gaan, en een beroep te doen op de Kerk.

Een aanbod van parochies voor deze groepen is daarmee een integraal onderdeel van de pastorale activiteit van de parochie.

Waar mogelijk geschiedt dat aanbod ook in oecumenische samenwerking met protestantse gemeenten.

De Raad van Toezicht van de Stichting Oecumenisch Stadspastoraat geeft aan de periode tot 31 december 2008 te zullen gebruiken om te bezien hoe de activiteiten van het Stadspastoraat een vervolg kunnen krijgen in de protestantse gemeenten en katholieke parochies in Breda.

De katholieke pastorale werkster die via de parochie Breda-Centrum middels detachering werkt voor de Stichting Oecumenisch Stadspastoraat zal een andere functie aangeboden krijgen binnen het pastoraat van het bisdom.
 

Andere berichten