Vijfheiligenparochie eert Maria

12 september 2017

Het beeld van Onze Lieve vrouw van Fatima deed op 10 september de Vijfheiligenparochie aan. Maria stond centraal tijdens de parochiële eucharistieviering in de heilige Bernarduskerk in Made. “We hebben bewust gevraagd of dit beeld in dit weekend mag komen,” vertelt Han Geppaart, pastoraal werker in de parochie.

“Op 8 september viert de Kerk het feest van Maria Geboorte. In de liturgie zochten we aansluiting bij dit feest. De geboorte van Maria wordt niet beschreven in de Bijbel, maar er is een levende traditie en iconografie in de Kerk.” Han legt uit dat het apocriefe ‘Proto-evangelie van Jakobus’ hierin een rol heeft gespeeld. “Dit noemt bijvoorbeeld de namen van de ouders van Maria: Joachim en Anna. In de viering verwezen we naar een icoon waarop de geboorte van Maria is uitgebeeld.”

(Foto’s: Ramon Mangold)

Een prominente plek was ingericht voor het beeld van Maria van Fatima. “De bloemengroep had het beeld prachtig versierd met rode en witte bloemen. We nodigden de gelovigen uit een waxinelichtje bij het beeld te ontsteken,” vervolgt Geppaart. “Velen maakten van deze gelegenheid gebruik, zodat het Fatimabeeld omgeven was door lichtjes en bloemen. Het Blasiuskoor ondersteunde de viering met liturgische gezangen. Na de viering volgde een gezellig samenzijn.”

Een goede moeder die haar kinderen zoekt
Han zelf kon daar niet bij zijn, omdat hij naar Wagenberg moest. “Daar kwamen in de heilige Gummaruskerk ongeveer 20 peuters en kleuters bijeen. Samen met hun ouders en grootouders stonden ze stil bij de persoon van Maria. We lazen de bijbeltekst over Maria en Jozef die hun kind Jezus kwijt zijn en Hem terugvinden in de tempel. We benadrukten dat Maria en Josef Jezus gingen zoeken en Hem vonden te midden van de schriftgeleerden. In een verkondigend woordje benadrukten we dat Maria een goede moeder is, die haar kinderen zoekt. Dit begrijpen kleine kinderen heel goed,” aldus Geppaart. Vervolgens versierden we een effen Mariabeeld met een wit kleed, een kroontje, bloemen en een blauwe mantel. Op deze manier brachten we eer aan Maria.”

“We besloten de dag met het zingen van de Mariavespers rond het beeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima. Het Bernarduskoor zong de antifonen van de psalmen, terwijl de gelovigen de psalmteksten afwisselend baden, zoals in kloosters en abdijen gebruikelijk is.” Han spreekt over een goede belangstelling met ongeveer 45 personen.

Op 3 oktober verzorgt pastoraal werker Gerard Oostveen een avond over het leven van Maria. De avond begint om 19.30 uur en vindt plaats in de H. Gummaruskerk te Wagenberg. Han: “Voor de lezing bidden we de rozenkrans. Door al deze activiteiten brengt onze parochie eer aan Maria.”

(Foto’s: Ramon Mangold)

 

 

Andere berichten