Viering rond aftreden paus

4 maart 2013

Ongeveer 200 gelovigen kwamen op donderdag 28 februari naar de afscheidsviering voor paus Benedictus XVI in de kapel van Centrum Bovendonk te Hoeven.

De viering stond in het teken van dankbaarheid voor het pontificaat van Benedictus XVI. Tegelijkertijd baden de aanwezigen voor de keuze van de nieuwe paus. Omdat bisschop Liesen door ziekte verhinderd was, fungeerde vicaris Wiertz als hoofdcelebrant in de viering. Vicaris Verbeek verzorgde de homilie. Priesterkandidaten van het bisdom Breda onder leiding van Jan Schuurmans, verzorgden de gezangen. De viering werd precies om 20.00 uur besloten met het zingen van het Te Deum.

(Foto: R. Mangold)

In zijn homilie stond vicaris Verbeek stil bij de betekenis van Benedictus XVI, die hij in de week dat de abdicatie bekend werd nog persoonlijk heeft ontmoet. Hij kenschetste Benedictus XVI als een paus die zijn opdracht volbracht met fijne catecheses en zorgvuldig uitgekozen woorden. Hij vervulde het Petrusambt als leraar. De drie Jezusboeken getuigen hiervan.

Vicaris Verbeek merkte op dat hij als paus de priester-theoloog bleef. Hij tekende de Jezusboeken zowel met de naam Joseph Ratzinger als met de naam Benedictus XVI. Dit is een unicum in de kerkgeschiedenis. Hij getuigde voor de hedendaagse mens van zijn band met de Drie-ene God. God is niet iets maar Iemand. Hij zal een concrete Persoon zijn en blijven. We worden geroepen tot navolging van Jezus Christus, zijn Zoon. Zo getuigde de paus van een dienstbare liefde. In ons land is hij niet altijd begrepen.Dit is, zo zei vicaris Verbeek, de tragiek van ons land.

(Foto: R. Mangold)

Benedictus XVI heeft moeten ervaren wat het is een rots in de branding te zijn. Bij zijn laatste toespraak maakte hij in bedekte termen een toespeling op de zwaarte van het ambt. De stormen hebben de laatste jaren op de rots van Petrus gebeukt. Vicaris Verbeek bracht in dit verband de dramatiek van het seksueel misbruik in herinnering. Benedictus XVI heeft dit geduid, de slachtoffers die zoeken naar erkenning ontmoet en hun leed erkend. Dit ging gepaard met een adequaat optreden tegen de daders. Tegelijkertijd schreed de secularisatie in Europa in ras tempo voort met alle gevolgen van dien. Als leider van de Kerk vertolkte hij het geloof in Jezus Christus en de Drie-Ene God, ook tijdens de laatste publieke viering op Aswoensdag.

Vicaris Verbeek riep de gelovigen op te bidden voor een goede opvolger op de stoel van Petrus om leiding te geven aan de Kerk.

Bij de viering werd ook het gebedsprentje uitgedeeld dat in de Nederlandse bisdommen wordt verspreid.

(Foto: R. Mangold)

 

Andere berichten