Viering feest van Maria Magdalena in Goes: barmhartigheid

18 juli 2016

Op 10 juni 2016 publiceerde de congregatie van de goddelijke eredienst en de sacramenten een decreet waarin bekend gemaakt werd dat paus Franciscus de gedachtenis van de heilige Maria verheven heeft tot de rang van feest. Daarmee staat haar feestdag op dezelfde hoogte als de apostelfeesten. Haar feest blijft op 22 juli.

In het bisdom Breda is onder meer de katholieke kerk van Goes aan deze heilige toegewijd. De heilige Maria Magdalena is al sinds de middeleeuwen de patroonheilige van deze Zeeuwse stad. Op vrijdag 22 juli is er om 19.00 uur een feestelijke eucharistieviering in deze kerk. Pastoor A. van Hees is de hoofdcelebrant. Het Liturgisch Projectkoor en het Zeeland Boychoir onder leiding van Wim Boer ondersteunen de viering met gezangen. De vaste gezangen zijn genomen uit ‘The Communion Service in F’ van de Engelse componist Harold Darke (1888-1976).

Een getuige van de goddelijke barmhartigheid
Pastoor Van Hees nodigt alle gelovigen van de Pater Damiaanparochie, waartoe de parochiekern van Goes behoort, naar de viering te komen. Hij is erg verheugd met de verheffing van deze gedachtenis. “We volgen in deze viering de liturgie van het feest,” vertelt hij. “Maria Magdalena speelt in het Nieuwe Testament een belangrijke rol. Zij was de eerste leerlinge aan wie Jezus Christus na zijn verrijzenis is verschenen.”

“De kerkvader paus Gregorius de Grote (590-604) noemt haar een getuige van de goddelijke barmhartigheid en de kerkleraar Thomas van Aquino (1225-1274) spreekt over de apostel van de apostelen. Zij was, zoals ook het decreet van de congregatie van de Goddelijke Eeredienst en de Sacramenten zegt, een vrouw die Christus beminde en door Christus bemind werd. In mijn homilie wil ik een link leggen tussen paus Franciscus die het heilig Jaar van de Barmhartigheid heeft uitgeroepen en de heilige Maria Magdalena die deze barmhartigheid heeft ondervonden,” aldus pastoor Van Hees.

Barmhartigheid doen en barmhartigheid vieren
Hij signaleert dat de paus een tendens in beweging. zet “We leven in het Jaar van de Barmhartigheid. Als je dit plaatst naast alle andere dingen die hij al gezegd en gedaan heeft, dan merk je dat hij echt werk maakt van dat Jaar van de Barmhartigheid. Behalve dat hij ons aanspoort om zelf mensen van barmhartigheid te worden, geeft hij ons ook aanleiding om dat te vieren. En die gelegenheid grijpen we aan.”

 

Andere berichten